A kar
Keresés
Close this search box.

Selecția candidaților pentru mobilități Erasmus – sesiunea martie 2023

Publicat în data de 16 martie 2023

Acest anunț se referă la:

 • selecția cadidaților pentru mobilități de studiu care vor avea loc în semestrul 1, anul universitar 2023-2024 (pot candida studenții la nivel licență);
 • selecția candidaților pentru mobilități de practică care vor avea loc până la finalul anului universitar curent (pot candida studenții de la toate nivelurile de studiu, mai puțin studenții din anii terminali).
Condiții pentru înscriere
Dacă îndeplinești condițiile de mai jos, ești eligibil pentru a candida pentru o bursă de studiu Erasmus+

 • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu, licență, master sau doctorat, indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxa”), formă de învățământ („zi” sau „cu frecvență redusă”).
 • Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență).
 • Să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție.
Pregătirea dosarului de înscriere
Dosarul tău de înscriere trebuie să includă următoarele documente:

 • Fișa candidatului (descarcă de aici). Aceasta trebuie completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa.
 • O declarație (descarcă de aici). Aceasta trebuie completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie.
 • Adeverință cu rezultatele academice de la ultima sesiune de examene. Aceasta este eliberată de secretariatul facultății, din care reiese media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta).
 • Copie a certificatului de competență lingvistică**.  Aceasta trebuie sa fie pentru limba în care se va studia în mobilitate, nivel minim B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie_Atestat
 • Curriculum Vitae. Se va redacta în limba de studiu sau în limba engleză. Documentul va fi datat, semnat și salvat ca fișier PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoare de motivaţie. Aceasta va fi redactată în limba de studiu sau în limba engleză și nu va depăși 500 de cuvinte. Documentul va fi datat, semnat și salvat ca fișier PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare

**În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică după încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionand faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.  Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

Planul de mobilitate
Planul de mobilitatea reprezintă o propunere a studentului sau studentei candidate cu privire la activitățile derulate pe parcursul mobilității de studiu sau de practică.
Acesta are o structură predefinită și presupune completarea documentului care poate fi descărcat de aici (.docx)
Documentul va fi salvat ca fișier PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Plan_de_mobilitate
Interviul
Interviul va avea loc individual cu fiecare candidat în prezența unei comisii alcătuite din cadre didactice de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială și din membri ai echipei biroului ERASMUS+ la nivel de facultate și universitate. Comisia de evaluare va fi comunicată în anunțul de programare a interviurilor.
Interviul va presupune o prezentare introductivă din partea fiecărui canditat în limba de studiu specifică mobilității alese. De asemenea, interviul va include mai multe discuții despre planul de mobilitate al candidatului/candidatei.
Criterii de evaluare
 • Dosarul de candidatură: 10%
 • Media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 10%
 • Planul de mobilitate: 30%
 • Interviul: 50%
Calendar
16-29 martie 2023, ora 12:00 Înscrierea în cadrul selecției prin transmiterea documentelor (dosarul de înscriere și planul de mobilitate) la adresa ionut.foldes@ubbcluj.ro, subiect dosar selectie Erasmus
30 martie 2023, ora 18:00 Comunicarea programării interviurilor de selecție pe site-ul facultății, secțiunea „noutăți” și pe mail.
31 martie 2023, începând cu ora 9:00 Derularea online a interviurilor de selecție, prin intermediul platformei Microsoft Teams. Linkul va fi transmis fiecărui participant în mailul de comunicare a programării interviurilor.
31 martie 2023 Afișarea rezultatelor pe site-ul facultății, sectiunea „noutăți” și depunerea contestațiilor pe email la adresa ionut.foldes@ubbcluj.ro.
3 aprilie 2023 Comunicarea rezultatelor finale pe site-ul facultății, secțiunea „noutăți”.
Lista locurilor disponibile pentru mobilitățile de studiu și practică
Share

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială