Speciális hallgatói ösztöndíjak kutatási tevékenységekre

Posted in Hirdetések, Uncategorized

Compeția este deschisă studenților și masteranzilor universității. 

Calendarul competiției:

– Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/): 3-20 octombrie 2022;

– Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul de evaluare din facultăți: 4 noiembrie 2022;

– Verificarea administrativă a aplicațiilor și selecția finală realizată de Consiliul Științific-UBB: 7-18 noiembrie 2022;

– Anunțarea rezultatelor: 21 noiembrie 2022;

– Finalizarea semnării contractelor de finanțare: 25 noiembrie 2022.

 

Informațiile legate de prezenta competiție pot fi găsite la adresa: https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/burse-speciale-pentru-activitatea-stiintifica-competitia-2022-2023/ 

 

Cerere de acordare a bursei speciale pentru activitatea științifică

Regulamentul privind acordarea burselor speciale pentru activitatea științifică

Criteriile de evaluare aplicate la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială