A kar
Keresés
Close this search box.

Tanácsadás a szociális szolgáltatások területén

A képzésrőlKarrierTantárgyakFelvételi kritériumokElérhetőség

A mesteri program típusa: interdiszciplináris, alkalmazott, szakmai jellegű, négy féléves képzés. COPSI által akkreditált. Az akkreditáció területe: Család- és párterápia, valamint tanácsadás

A képzés hármas irányultságú: elméleti, önismereti és készségfejlesztő, valamint kutatási.

 • Az elméleti képzés célja a specifikus területeken alkalmazott ismeretek átadása.
 • Az önismeret és készségfejlesztés célja olyan komplex tanácsadói és pszichoterápiás szemléletmód kialakítása, amely segít hatékonyabban tervezni és cselekedni az egyén, család, csoport vagy közösség mentális egészségének a védelme és megőrzése érdekében.
 • A kutatási módszertanra vonatkozó elméleti és gyakorlati oktatás célja felkészítés a szakosodásnak megfelelő szakszerű tanácsadói projekt-tervezésre, levezetésre és kiértékelésre.

A kötelező tantárgyak mellett a hallgatók három tanulmányi modul területéről összeállított opcionális tantárgycsomagot kapnak: Addiktológia és kriminológia, Gerontológia, és Krízisben lévő családokkal való munka.

Elhelyezkedhetnek: 

 • családsegítő-, gyermekjóléti szolgálatoknál,
 • gyermekvédelmi szakszolgálatnál,
 • nevelési-oktatási intézményekben,
 • egészségügyi intézményekben,
 • közösségi ellátást biztosító intézményekben,
 • versenyszférában és civil szervezetekben,
 • büntetés-végrehajtási rendszerek reintegrációs részlegeiben,
 • álláskereső, hajléktalan, fogyatékkal élő, szenvedélybeteg, idős embereket ellátó önkormányzati, egyházi és civil szervezeteknél,
 • kutatásban,
 • COPSI akkreditációs területe: Család- és párterápia valamint tanácsadás

I félév

Tanácsadás a szociális szolgáltatásokban
Családi tanácsadás elmélete és gyakorlata
Segítő kapcsolat
Egyéni tanácsadási technikák
Opcionális tantárgy I.

II félév

Rendszerszemléletű családterápiák
Kutatásmódszertan
Jó gyakorlat modellek az erőszak és elhanyagolás megelőzésére
Csoportos tanácsadásban alkalmazott technikák
Opcionális tantárgy II.
Opcionális tantárgy III.

III félév

Mentálhigiéné elmélete és gyakorlata
Etika
Tanácsadás gyerekeknek
Coaching és szupervízió
Gyakorlat: tanácsadási projekt
Opcionális tantárgy IV.

IV félév

Közösségi szükségletek felmérése és tanácsadás
Tanácsadás sokproblémás családoknak
Gyakorlat: tanácsadási projekt
Opcionális tantárgy V.
Opcionális tantárgy VI.

opcionális tantárgyak

Bevezetés a kriminológiába
Beavatkozások a pszichopatológiában
Bűnelkövetőkkel folytatott tanácsadói munka
A drogfüggők tanácsadásának elmélete és gyakorlata
Gerontológia
Demográfia
Emberi erőforrás menedzsment
Stresszkezelés a veszélyeztetett és kockázati csoportokban
Gerontológiai szociális tanácsadás
Speciális megelőzés a szerhasználati zavarokban
Szociális jog
A gyermek- és fiatalkori bűnözés
Szolgáltatások speciális igényű emberek és idős emberek számára
Szociális intézmények értékelése
Klinikai geriátria
 • 60% licensz média
 • 40% motivációs levél és Curriculum Vitae

A mesteri program felelőse:
dr. Müller-Fabian Andrea
e-mail: andrea.muller@ubbcluj.ro

Share

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială