Tanácsadás a szociális szolgáltatások területén

A képzésrőlKarrierTantárgyakFelvételi kritériumokElérhetőség

A mesteri program típusa: interdiszciplináris, alkalmazott, szakmai jellegű, négy féléves képzés. COPSI által akkreditált. Az akkreditáció területe: Család- és párterápia, valamint tanácsadás

A képzés hármas irányultságú: elméleti, önismereti és készségfejlesztő, valamint kutatási.

 • Az elméleti képzés célja a specifikus területeken alkalmazott ismeretek átadása.
 • Az önismeret és készségfejlesztés célja olyan komplex tanácsadói és pszichoterápiás szemléletmód kialakítása, amely segít hatékonyabban tervezni és cselekedni az egyén, család, csoport vagy közösség mentális egészségének a védelme és megőrzése érdekében.
 • A kutatási módszertanra vonatkozó elméleti és gyakorlati oktatás célja felkészítés a szakosodásnak megfelelő szakszerű tanácsadói projekt-tervezésre, levezetésre és kiértékelésre.

A kötelező tantárgyak mellett a hallgatók három tanulmányi modul területéről összeállított opcionális tantárgycsomagot kapnak: Addiktológia és kriminológia, Gerontológia, és Krízisben lévő családokkal való munka.

Elhelyezkedhetnek: 

 • családsegítő-, gyermekjóléti szolgálatoknál,
 • gyermekvédelmi szakszolgálatnál,
 • nevelési-oktatási intézményekben,
 • egészségügyi intézményekben,
 • közösségi ellátást biztosító intézményekben,
 • versenyszférában és civil szervezetekben,
 • büntetés-végrehajtási rendszerek reintegrációs részlegeiben,
 • álláskereső, hajléktalan, fogyatékkal élő, szenvedélybeteg, idős embereket ellátó önkormányzati, egyházi és civil szervezeteknél,
 • kutatásban,
 • COPSI akkreditációs területe: Család- és párterápia valamint tanácsadás

I félév

AMM4010 Tanácsadás a szociális szolgáltatásokban/
Consilierea în serviciile sociale/
Conselling in social services
AMM3031 Családi tanácsadás elmélete és gyakorlata/
Teoria şi practica consilierii familiale/
Theory and practice of family counseling
AMM3012 Segítő kapcsolat/
Relaţia de ajutor/
Helping relationship
AME 4012 Egyéni tanácsadási technikák/
Tehnici de consiliere individuală (engl)/
Individual counseling techniques
AMX1501 Opcionális tantárgy I./
Disciplină opțională 1/
Optional discipline (1)


II félév

AME4123 Rendszerszemléletű családterápiák/
Terapii familiale sistemice (engl)/
Systemic family therapy
AMM3021 Kutatásmódszertan/
Metode avansate de cercetare/
Advanced research methods
AMM4024 Jó gyakorlat modellek az erőszak és elhanyagolás megelőzésére/
Programe de bune practici în prevenirea abuzului şi neglijării/
Models of good practicies in prevention of child and neglect
AMM4022 Csoportos tanácsadásban alkalmazott technikák/
Tehnici de consiliere in grup/
Group counseling techniques
AMX1502 Opcionális tantárgy II./
Disciplină opțională 2/
Optional discipline (2)
AMX1503 Opcionális tantárgy III./
Disciplină opțională 3/
Optional discipline (3)


III félév

AMM3010 Mentálhigiéné elmélete és gyakorlata/
Teoria şi aplicaţiile sănătăţii mentale/
Theory and Practice of Mental Health
AMM3032 Etika/
Etică, integritate profesională şi academică/
Ethics, professional and academic integrity
AMM4023 Tanácsadás gyerekeknek/
Metode şi tehnici de consiliere a copiilor şi adolescenţilor/
Counseling for children and teens: methods and techniques
AMM3033 Coaching és szupervízió/
Coaching și supervizare/
Coaching and supervision
AMM4032 Gyakorlat: család tanácsadási projekt/
Practică: proiect de consiliere familială/
Practice: family counseling project
AMX1504 Opcionális tantárgy IV./
Disciplină opțională 4/
Optional discipline (4)


IV félév

AMM4040 Közösségi szükségletek felmérése és tanácsadás/
Evaluare şi consiliere comunitară/
Community needs assessment and advice
AMM4041 Tanácsadás sokproblémás családoknak/
Consilierea şi asistarea familiilor cu probleme multiple/
Counseling and intervention strategies with multiproblem families
AMM4042 Gyakorlat: tanácsadási projekt/
Practică: proiect de consiliere/
Practice: counseling project
AMX1505 Opcionális tantárgy V./
Disciplină opțională 5/
Optional discipline (5)
AMX1506 Opcionális tantárgy VI./
Disciplină opțională 6/
Optional discipline (6)
 • A záróvizsga átlaga –  a végső felvételi jegy 40%-át képezi
 • A CV és motivációs levél alapján készült interjú – a végső felvételi jegy 60%-át képezi

A mesteri program felelőse:
dr. Müller-Fabian Andrea
e-mail: andrea.muller@ubbcluj.ro