A kar
Keresés
Close this search box.

Tanácsadás a szociális szolgáltatások területén 2018

Tanácsadás a szociális szolgáltatások területén

 

2 éves mesterképzés a társadalom- és humántudományokból diplomázott fiataloknak.

A képzés nyelve: magyar

Kiket várunk?

  • Hivatásos segítő szakembereket. Segítő hivatásoknak tekintjük mindazon foglalkozásokat, amelyeknek a lényege a másik ember mellett állás, annak fejlesztése, oktatása, nevelése, támogatása, gondozása, gyógyítása vagy bármilyen formában történő segítése.
  • Közösségi élet és szociális szolgáltatások szervezésében aktív, bármilyen felsőfokú alapvégzettséggel rendelkező személyeket.
  • Specifikus tanácsadás projekttervezésben és kutatásban érdekelt jelentkezőket.

A képzés bemutatása

A képzés gyakorlati szükségszerűségből indul. Egyre nagyobb a társadalmi szükséglet és a munkaerő piaci érdeklődés a specifikus tanácsadói foglalkozások iránt.

A tanácsadói mesterképzés során a hallgatok három tanulmányi modul közül választhanak, amire specializálódhatnak: Addiktológia és kriminológia, Gerontológia, Krízisben lévő családokkal való munka.

A tanácsadói képzés olyan új többlettudást ad, amely növeli a választott szakterületen végzett segítő munka hatékonyságát. A végzett hallgatók az elsajátított ismeretek birtokában eredeti segítő hivatásukat az birtokában eredeti segítő hivatásukat az addiginál tágabb kontextusban értelmezve, eredményesebben és tudatosabban képesek folytatni majd.
Azáltal válnak még jobb tanárokká, szociálismunkásokká, közösségszervezőkké,  pszichológusokká,  gyógypedagógusokká, lelkészekké,  orvosokká, nővérekké, hogy növekszik pszichoszociális kompetenciájuk.
Ennek megfelelően a program kulcsfogalmai az önismeret és társadalomismeret fejlesztése, a hitelesség és interdiszciplináris együttműködés, érték és prevenció, integrált és tudatos hivatásfejlesztés, valamint a választott tanulmányi modulnak megfelelő szaktantárgyak.
A tanácsadás tevékenységi területe, illetve intézményrendszere átfogja a humán szolgálatokat, a kultúrát, a közművelődést, a közoktatást, a szociális gondoskodást, az egészségügyet, a tömegtájékoztatást, az egyházi és polgári kezdeményezéseket, a törvényhozás és a kormányzat működését.

A képzés célja

Az elméleti képzés célja a specifikus területeken alkalmazott ismeretek átadása.
Az önismeret és készségfejlesztés célja: olyan komplex tanácsadói szemléletmód kialakítása, amely segít hatékonyabban tervezni és cselekedni az egyén, család, csoport vagy közösség mentális egészségének a védelme és megőrzése érdekében.
A kutatási módszertanra vonatkozó elméleti és gyakorlati oktatás célja: felkészítés a szakosodásnak megfelelő szakszerű tanácsadói projekttervezésre, levezetésre és kiértékelésre.

A képzés struktúrája

Kötelező tantárgyak: Tanácsadás a szociális szolgáltatásokban, Pszichopatológia ismeretek, Aktuális demográfiai folyamatok, Szakmai önismeret, Management, Segítő beszélgetés, A tanácsadás etikai aspektusai, Szupervízió és esetmunka, Mentálhigiéné

Választható tantárgyak: 

  • Addiktológia és kriminológia modul: Bevezetés a kriminológiába, Tanácsadás és szociális munka különböző deviáns-kriminális csoportok esetén, A drogfüggő személyekkel való tanácsadás elméleti és gyakorlati megközelítése, Mentálhigiéné veszélyeztetet csoportok esetében, A drogfüggőség speciális prevenciója.
  • Gerontológia modul: A családterápia elmélete és gyakorlata, Gerontológiai szociális munka, Általános gerontológia, Sokproblémás családokkal való tanácsadói munka, Szociálpolitika családokra és idősekre vonatkozóan, Klínikai gerontológia,
  • Krízisben lévő családokkal való tanácsadói munka: A családterápia elmélete és gyakorlata, Családterápia veszélyeztetett gyerekek és tinédzserek esetén, Specifikus tanácsadás gyerekek és tinédzserek esetén, Sokproblémás családokkal való munka, Szociálpolitika családokra és idősekre vonatkozóan, Az abúzus és elhanyagolás megelőzésére vonatkozó programok, Gyakorlat, Kutatás, megelőzés és tanácsadás, Szakmai önismeret, Tanácsadási projekt

Tanterv 2018 – 2020

Tanterv 2019 – 2021

A koordinátor neve és elérhetősége:

dr. Müller-Fábián Andrea
E-mail: andrea_fabian_ubb@yahoo.com

Share

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială