A kar
Keresés
Close this search box.

Településfejlesztésben alkalmazott szociológia

A "Településfejlesztésben alkalmazott szociológia" egy kétéves mesteri program, amelyet elsősorban olyan diákoknak ajánlunk, akik a szociológia, antropológia, szociális munkás, közigazgatás, közgazdaság, politológia szakot végezték. A program egyaránt nyújt gyakorlati és elméleti képzést,

Településfejlesztésben alkalmazott szociológia

A mesteri program leírása

A Településfejlesztésben alkalmazott szociológia kétéves mesteri programot elsősorban szociológia, antropológia, közigazgatás, közgazdaság, politológia szakon végzett diákoknak ajánljuk. Emellett a településfejlesztés iránt érdeklődő, vagy a területen dolgozó más alapképzést végzők jelentkezését is várjuk.

A mesteri képzés során elsajátított gyakorlati és elméleti tudást helyi önkormányzatok, közigazgatási intézmények, civil szervezetek, pályázatíró cégek, fejlesztési és urbanisztikai hivatalok alkalmazottai hasznosíthatják. A program keretében a hallgatók elmélyítik a számítógépes adatelemzési készségeiket, megtanulnak település- és társadalomfejlesztési elemzéseket végezni, ezekből fejlesztési terveket készíteni. Oktatóink közül többen a Budapesti Corvinus Egyetemen is tanítanak.

Képzés közben lehetőséget biztosítunk az egyetem és a kar eltérő mesteri programjaiból opcionális tantárgyak választására.

A program egyes román nyelvű közleményekben Sociologie aplicată în dezvoltarea locală néven szerepelhet, azonban a képzés tannyelve magyar.

Fontosabb tantárgyak

A képzés keretében hallgatható fontosabb tárgyak: a városfejlődés szociológiája és antropológiája; vidékfejlesztés szociológiája, regionális fejlesztési stratégiák; lokális fejlesztési modellek, a regionális fejlődés kutatási metodológiája; vidékfejlesztés gazdaságtana, EU-s projektmenedzsment és pályázatírás; szociális gazdaság; üzleti kommunikáció; városelméletek, társadalmi kohézió multikulturális kontextusban; nemzetközi migráció és globális munkaerőpiac, haladó kutatásmódszertan; humán erőforrás fejlesztési politikák, térinformatika; érvelés és diskurzus a public relations-ben, alkalmazott társadalomtudományi elméletek; az egyén, a család és a közösség mentálhigiéniája; közvélemény és arculati kampányok; vállalkozásszociológia; társadalmi kohézió multikulturális kontextusban.

A tantárgyak magyarul hallgathatók.

A részletesebb leírás a mesteri blogján olvasható:

http://telepulesfejlesztes.blogspot.ro/

Tanterv 2021

 A mesteri program felelősei (és elérhetőségük):

  1. Veres Valér, email: veres.valer@ubbcluj.ro
  2. Kiss Dénes, email: denes.kiss@ubbcluj.ro

 

Share

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială