Facultate
Caută
Close this search box.

Poziție publică față de informațiile apărute în presa privind colegul nostru István Horváth

Scroll for English and Hungarian version 

 

Dezaprobăm cu fermitate modul în care anumite organe de presă au relatat despre decizia Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) privind situația colegului nostru, profesor universitar dr. István Horváth. Decizia CNSAS, prin Adeverința nr. 3015/09.11.2022 afirmă în mod clar că István Horváth nu a fost colaborator al Securității. Cu toate acestea, mai multe articole de presă insinuează contrariul prin conținuturi inexacte, incoerente și defăimătoare la adresa colegului nostru.

Considerăm revoltătoare maniera neprofesională, tendențioasă și orientată către scandal în care au fost scrise aceste articole, care distorsionează conținutul de altfel foarte clar al deciziei CNSAS.

De asemenea, suntem profund îngrijorați de modul în care sunt tratate în prezent cazurile minorilor recrutați de Securitate în perioada regimului comunist pentru a furniza informații serviciilor secrete. Recrutarea forțată a minorilor prin șantaj și exercitarea presiunii psihice și fizice pentru a-i „convinge” să relateze Securității despre părinți, membri de familie, prieteni și colegi au constituit încălcări grave ale drepturilor copiilor și lezarea bunăstării lor. Din nefericire, colegul nostru István Horváth a trecut prin aceste experiențe traumatizante în perioada adolescenței.

Aceste atrocități ale regimului trecut – ca și orice alte situații de violență structurală – trebuie dezvăluite și investigate pentru a permite vindecarea, remedierea și evitarea repetării agresiunilor. Supraviețuitorii atrocităților trebuie sprijiniți, nu reduși la tăcere sau învinovățiți.

În 2021, statul român a început demersurile legale pentru investigarea recrutării minorilor de către Securitate și tragerea la răspundere a celor responsabili.

Atragem atenția asupra faptului că distorsionarea deliberată a informațiilor, dezinformarea comunității și învinovățirea supraviețuitorilor abuzurilor reprezintă în sine forme de abuz din partea mass mediei. Acestea produc daune morale și psihologice grave.

Colectivul nostru se solidarizează cu domnul profesor dr. István Horváth în demersul său de a obține pe cale legală despăgubiri pentru defăimarea la care a fost expus de către organele de presă.

 

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în Limba Maghiară al FSAS-UBB

Departamentul de Asistență Socială al FSAS-UBB

Departamentul de Sociologie al FSAS-UBB

Centrul de Cercetare a Violenței Sociale și Familiale din cadrul FSAS-UBB

Cluj-Napoca, 21.04.2023

 

Statement

We firmly condemn the way certain media outlets have reported on the decision of the Romanian National Council for the Study of „Securitate” Archives* (Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității – CNSAS) concerning our colleague, professor István Horváth. The CNSAS decision, Adeverința 3015/09.11.2022, clearly states that István Horváth was not a collaborator of Securitate. Despite that, these outlets inconsistently present the opposite interpretation, implying suspicion with misleading headlines and inaccurate content.

We are appalled by the unprofessional, sensationalist, and biased negativity exhibited in media forums regarding the otherwise unambiguous CNSAS decision.

Moreover, we are seriously concerned about how the cases of minor children targeted by the Securitate for intelligence gathering, who clearly experienced abuse of state power under the communist regime, are currently handled. Recruiting minors, using force, blackmail, or „persuasion” to make them provide information about their loved ones, friends, supporters, or any person to the authorities, constitutes a serious violation of the rights and safety of minors. Unfortunately our colleague István Horváth went through this ordeal as an adolescent.

These atrocities of the past political regime – like any other situation of structural violence – must be investigated and understood to facilitate healing and redress, thereby promoting development, and preventing recurrence. In this process, survivors must be supported, not silenced or unjustly held accountable.

In 2021, legal proceedings were initiated to investigate specific events related to the past recruitment of minors by Securitate, and to hold the perpetrators accountable.

We draw attention to the fact that the deliberate distortion of information, the misinformation of the community, and holding the victims of abuse accountable constitute abusive behaviour on the part of the media as well. This causes significant moral and psychological damage.

Our work community firmly stands by István Horváth in his pursuit of redress against the defamatory media outlets.

 

The Department of Sociology and Social Work in Hungarian Language, FSAS-UBB

The Sociology Department, FSAS-UBB

The Social Work Department, FSAS-UBB

The Research Center for Social and Domestic Violence, FSAS-UBB

 

Cluj-Napoca, 21.04.2023

*- “Securitate” – State Security Police under the communist regime

Állásfoglalás

 

Az alulírott intézetek munkaközösségei elítélik azt a módot, ahogyan egyes sajtóorgánumok tájékoztattak a Horváth István egyetemi tanár kollégánk részére kiállított és nyilvánosságra hozott, 3015/09.11.2022 számú CNSAS határozat tartalmával kapcsolatban.

Felháborítónak találjuk azt a szakszerűtlen, figyelemvadász és tendenciózusan negatív viszonyulást, amely az amúgy egyértelmű CNSAS határozatról a médiafórumokon megjelent. Annak ellenére, hogy a határozat kimondja, hogy Horváth István nem minősült a Securitate együttműködőjének, ellenkező jellegű értelmezéseket sugallva, gyanút keltő címmel, pontatlan tartalommal, saját kijelentéseikben is következetlenül közölnek ebben a témában.

Emellett aggodalomra ad okot az a tény is, ahogyan a Securitate által hírgyűjtés céljából behálózott kiskorúaknak és az államhatalmi abúzust átélt felnőtteknek az ügyét kezelik. Kiskorúakat beszervezni, erővel, zsarolással vagy „meggyőzéssel” rávenni arra, hogy szeretteikről, barátaikról, támogatóikról vagy bármely személyről információkat szolgáltassanak a rendszer hatalmi szerveinek, a kiskorúak jogainak és biztonságának súlyos megsértését jelenti. Ez a traumatikus élmény Horváth István kollégánk kamaszkorának is része volt.

A jelenséget -mint bármely más strukturális erőszak helyzetet is- azért kell feltárni, és megismerni, hogy a jóvátételt és a gyógyulást, s ezáltal a fejlődést segítse elő, és megelőzze a megismétlődést. Ebben a folyamatban a túlélőket támogatni kell és nem elhallgattatni vagy jogtalanul felelősségre vonni.

A kiskorúak múltbeli beszervezésével kapcsolatos konkrét romániai események kivizsgálására, az elkövetők felelősségre vonására irányuló igazságügyi eljárások 2021-ben elkezdődtek.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az információk tudatos eltorzítása, a közösség téves informálása, valamit a bántalmazások elszenvedőinek a felelősségre vonása önmagában is bántalmazó magatartás a média részéről is. Mindezzel komoly morális és pszichológiai károkat okoznak.

Munkaközösségünk határozottan kiáll Horváth István mellett abban a törekvésében, hogy a lejárató sajtóorgánumokkal szemben jóvátételt kapjon.

 

Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Szociológia és Szociális munka Kar, BBTE

Szociológia Intézet,  Szociológia és Szociális munka Kar, BBTE

Szociális Munka Intézet, Szociológia és Szociális munka Kar, BBTE

Társadalmi és családon belüli erőszak kutatóközpont, Szociológia és Szociális Munka Kar, BBTE

 

Kolozsvár, 2023.04.21.

Distribuie

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială