Facultate
Caută
Close this search box.

Rezultat concurs pentru ocuparea postului de conferențiar universitar, Departamentul de Sociologie Asistență Socială în Limba Maghiară

ANUNȚ REZULTATE CONCURS CONFERENȚIAR

Poziția 10, Conferentiar, Departamentul de Sociologie Asistență Socială în Limba Maghiară

Concursul pentru ocuparea postului de conferențiar universitar, poziția 10 din statul de funcții al Departamentului SAS-LM a avut loc în data de 30.01.2024, începând cu ora 11:00, în sala 14 din Clădirea Sociologica a Facultății de Sociologie și Asistență Socială, str. Dostoievschi Nr. 34, Cluj-Napoca.

La concurs s-a înscris un singur candidat. Dosarul de concurs a fost evaluat de comisie anterior începerii concursului, rezultatele fiind consemnate în referatele de apreciere. În cadrul prelegerii orale candidatul a susținut prelegerea ”Evoluția comunității rurale în era modernității și transformarea acesteia  în era digitală ” cu o durată de aprox. 40 de minute, urmată de răspunsuri și discuții pe tema întrebărilor, după care a prezentat planul de carieră.

Nota finală obținută de candidat ca urmare a evaluării dosarului și a probei orale este 10(zece). Prin urmare, Comisia declară candidatul admis/reușit.

Distribuie

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială