Teorii sociale contemporane

InfoProfesorTrailerTemeProgramaBibliografieEvaluare
Număr de credite: 5
Cod: ALM1406
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 4, licență, Antropologie și Sociologie
Regim optional: materie opțională pentru Resurse umane
Intranet: http://socasis.com/intranet/course/view.php?id=98
Erasmus: profesorul oferă tutorat pentru studenți Erasmus
Sorin Gog
Lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: soringog@socasis.ubbcluj.ro

 • Aspecte introductive: dincolo de abordările clasice în teoriile sociale
 • Conceptul de paradigmă în ştiinţele sociale
 • Parsons şi sinteza structuralist-funcţionalistă în ştiinţele sociale
 • Modernitatea ca proces de hiper-raţionalizare (Zygmunt Bauman, George Ritzer)
 • Reducţionismul economic în sociologie (teoriile alegerii raţionale)
 • Fenomenologie socială (Schutz, Berger, Luckmann)
 • Dramaturgia socială (Goffman)
 • Psihanaliza şi sociologie
 • Bourdieu
 • Foucault
 • Wacquant
 • Teorii sociale critice
 • Bruno Latour
 • Teorii sociologice postmoderne

1. Aspecte introductive: dincolo de abordările clasice în teoriile sociale

Text principal:

 • Alexander, Jeffrey C. – The centrality of the classics  in Giddens, Anthony and Jonathan H. Turner, eds. Social theory today. Stanford University Press, 1988, pp. 11-57.

Tema de aprofundare 1:

 • Collins, Randall – The Conflict Tradition – in Four sociological traditions. New York: Oxford University Press, 1994,  pp. 47 – 120
 • Crook, S. The Sociological Critique Of Modernist Radicalism in Modernist radicalism and its aftermath : foundationalism and and anti-foundationalism in radical social theory. London ; New York, Routledge, 1991, pp. 49-77

Tema de aprofundare 2:

 • Collins, Randall – The Durkheimian Tradition – in Four sociological traditions. New York: Oxford University Press, 1994,  pp. 181 – 241
 • Bourdieu, P. and L. J. D. Wacquant (1992)  – The Purpose of Reflexive Sociology (The Chicago Workshop) in An invitation to reflexive sociology. Chicago, University of Chicago Press, 1992,  pp. 61-115

2. Conceptul de paradigmă în ştiinţele sociale

Text principal:

 • Boudon, R.  – Teorii, teorie si Teorie in Texte sociologice alese. R. Boudon. Bucuresti, Editura Humanitas, 1990, pp. 103-124.
 • Foucault, Michel – Securitate, teritoriu, populaţie, Cluj-Napoca: ed. Ideea, 2009,  pp 233-237, 261-278

 Tema de aprofundare introductivă:

 • Stephan Fuchs – Three Sociological Epistemologies, Sociological Perspectives, Vol. 36, No. 1 (Spring, 1993), pp. 23-44

 Tema de aprofundare 1:

 • Kuhn, Thomas – Structura Revoluţiilor Ştiintifice, Editura Humanitas, Bucureşti, cap. IX, 2008, pp. 157-175
 • Popper, Karl – Logica ştiinţelor sociale „În căutarea unei lumi mai bune”,  2008, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, pp. 77-95

Tema de aprofundare 2:

 • Zygmunt Bauman  –  Gândirea sociologică, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, pp. 233-255
 • Winch, P. (2008). The idea of a social science and its relation to philosophy. London; New York, Routledge, pp. 1-39

Alte texte:

 • Popper, Karl (1981) Logica cercetării, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti (cap 1,2 pp. 73 – 98)

Exerciţiu epistemologic:

 • Becker, Gary – Comportamentul uman. O abordare economica. Editura All, Bucureşti, 1994, pp.6 – 9
 • Geertz, Clifford Lupta de cocoşi în Bali ca joc în Alexander, Jeffrey si Seidman, Steven (coord.): Cultură şi societate. Dezbateri contemporane, Editura „Institutul European”, 2001, pp 106-114
 • Goffman, Erving – Activitatea în afara cadrului  în Alexander, Jeffrey şi Seidman, Steven (coord.): Cultură şi societate. Dezbateri contemporane, Editura „Institutul European”, 2001, pp. 99-105
 • Turner,Victor – Liminalitate şi comunitate  în Alexander, Jeffrey şi Seidman, Steven (coord.): Cultură şi societate. Dezbateri contemporane, Editura „Institutul European”, 2001, pp. 137-142

Dicţionar

 • Pozitivism (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Epistemologia ştiinţelor sociale (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Acţiune (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Popper Karl (Dicţionar al gândirii sociologice)

3. Parsons şi sinteza structuralist-funcţionalistă în ştiinţele sociale
Text principal:

 • Niklas Luhmann  – Iubirea ca pasiune, Editura Tact, Cluj-Napoca, pp. 40-85
 • Parsons, Talcott; Shils Edward – Valori şi sisteme sociale, în Cultură şi societate. Dezbateri contemporane. Coord. Jeffrey Alexander & Steven Seidman, ed. Institutul European, Iaşi 2001, pp. 40-47

Tema de aprofundare introductivă:

 • George Ritzer – Sociological Theory, 8th Edition, McGraw-Hill, New York, pp. 236-276
 • Cosima Rughinis – Explicaţia sociologică, Editura Polirom, pp. 149-176

 Tema de aprofundare 1:

 • Mills, Wright – Superteoria în Imaginaţia sociologică, Editura Politca, Bucureşti, 1975,  pp. 59-91
 • Ungureanu, Ion; Costea Ştefan  – Talcott Parsons: sinteza sociologică sistemică structuralist-funcţionalistă – în Introducere în sociologie contemporană. Teorii ale acţiunii şi ale raţionalităţii sociale. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedica, Bucureşti, 1985), pp. 108-137

Tema de aprofundare 2:

 • Abrahamson, Mark – Functional, Conflict and Neofunctional Theories in Smart, B. and G. Ritzer (2001). Handbook of social theory. London; Thousands Oaks, Calif., SAGE, pp. 141-151
 • Walsh, David F. –  Structure / Agency in Jenks, Chris, ed. Core sociological dichotomies. Sage, 1998, pp. 8-33

Dictionar

 • Sistem social (Dicţionar de sociologie)
 • Norme şi valori (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Utilitarism (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Funcţionalism (Dicţionar al gândirii sociologice)

 

4. Modernitatea ca proces de hiper-rationalizare (Zygmunt Bauman, George Ritzer)

Text principale:

 • Ritzer, George – Mcdonaldizarea societatii, Editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2011, pp. 18-87

Tema de aprofundare introductiva:

 • George Ritzer – Sociological Theory, 8th Edition, McGraw-Hill, New York, pp. 547-564
 • Ritzer, Goodman and Wiedenhoft  – Theories of Consumption in Smart, B. and G. Ritzer. Handbook of social theory. London ; Thousands Oaks, Calif., SAGE, 2001, pp. 410-427

 Tema de aprofundare 1:

Tema de aprofundare 2:

 • Ritzer, George – Mcdonaldizarea societatii, Editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2011, pp. 231-260
 •  Ritzer, George –  Globalizarea nimicului: cultura consumului şi paradoxurile abundenţei, Bucureşti, Editura Humanitas, 2010, pp 21-54

 Alte texte:

 • Beck, Ulrich – Risk society: Towards a new modernity, Sage, 1992
 • Fine, Robert, and Charles Turner, eds. Social Theory After the Holocaust, Liverpool University Press, 2000.
 • Bauman, Zygmunt  –  Modernity and Ambivalence. Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1991
 • Bauman, Zygmunt  –  Liquid Modernity. Cambridge: Polity, 2000:
 • Bauman, Zygmunt  –  The Individualized Society. Cambridge: Polity, 2001

Dictionar

 • Consum (Dictionar al gandirii sociologice)
 • Control social (Dictionar al gandirii sociologice)
 • Masa (societate de~) (Dictionar al gandirii sociologice)
 • Rationalitate (Dictionar al gandirii sociologice) 

5.  Reductionismul economic in sociologie (teoriile alegerii rationale)

Texte principale:

 • Elster, Jon – Alegerea rationala in Comportamentul social. Fundamentele explicatiei in stiintele sociale, Ed. All, Bucuresti, 2013, pp. 161-196

Tema de aprofundare introductiva:

 • George Ritzer – Sociological Theory, 8th Edition, McGraw-Hill, New York, pp. 416-454
 •  Cosima Rughinis – Explicatia sociologica, Editura Polirom, pp. 125-148

 Tema de aprofundare 1:

 • Becker, Gary – Comportamentul uman. O abordare economica. Editura All, Bucuresti, 1994, pp.179-201
 • Abell, Peter – Sociological Theory and Rational Choice Theory in Turner, B. S. (2000). The Blackwell companion to social theory. Malden, Mass., Blackwell Publishers, pp. 223-244

Tema de aprofundare 2:

 • Goldthorpe, John (1998) Rational action theory for sociology, The British Journal of Sociology, pp. 167-192
 •  Hollis, Martin (2001) Introducere in filosofia stiintelor sociale, Editura Trei, Bucuresti, (cap. 6 Jocuri cu agenti rationali) , 211, pp. 112-136

 Alte texte:

 • Coleman, James – Rational Choice Theory: Advocacy and Critique, Sage Publications, London , 1992, Peter Abell, „Is Rational Choice Theory a Rational Choice of Theory? pp. 183-206

Dictionar

 • Schimb social (Dictionar al gandirii sociologice)
 • Economie si sociologie (Dictionar al gandirii sociologice)

6. Fenomenologie sociala (Schutz, Berger, Luckmann)

Texte principale:

 • Berger, Peter si Luckmann, Thomas – Construirea sociala a realitatii, Editura Univers, Bucuresti (cap. II – Societatea ca realitate obiectiva), 1999, pp. 60 – 150

 Tema de aprofundare introductiva:

 • Johnson, Doyle Paul. Contemporary sociological theory: An integrated multi-level approach. Springer, 2008, pp 137 – 164
 • Turner, Bryan S., ed. The new Blackwell companion to the sociology of religion. John Wiley & Sons, 2010,  pp. 281-299

 Tema de aprofundare 1:

 • Berger, Peter ; Luckmann Thomas  – Construirea sociala a realitatii, Editura Univers, Bucuresti (cap. III – Societatea ca realitate subiectiva), 1999,  pp. 151-211
 • Ferguson , Harvie – Phenomenology and Social Theory in Smart, B. and G. Ritzer. Handbook of social theory. London ; Thousands Oaks, Calif., SAGE, 2001, pp. 232-248

Tema de aprofundare 2:

 • Vaitkus, Steven – Phenomenology and Sociology in Turner, B. S. The Blackwell companion to social theory. Malden, Mass., Blackwell Publishers, 2000, pp. 270-298
 • Embree, Lester – Analiza reflexiva. O prima introducere in investigatia fenomenologica. Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 200,  (introducere; cap I: 29-51; cap VII 171-189)

 Alte texte:

 • Schutz, Alfred – The phenomenology of the social world. Northwestern University Press, 1967.
 • Schutz, Alfred – On Multiple Realities. Collected Papers I, The Problem of Social Reality. Schutz, Alfred, 1972, The Hague
 • Lyotard, Jean-Francois – Fenomenologia, Editura Humantias, Bucuresti, (partea a II – Fenomenologia si stiintele umaniste, 1997,  pp. 43-109
 • Geertz, Clifford – Interpretarea culturilor, Editura Tact, Cluj-Napoca, 2014

Dictionar

 • Integrare  (Dictionar al gandirii sociologice)
 • Institutie si institutionalizare  (Dictionar al gandirii sociologice)
 • Interactionism simbolic (Dictionar al gandirii sociologice)
 • Sociologie fenomenologica (Dictionar de sociologie)

7. Dramaturgia sociala (Goffman)

Texte principale:

 • Goffman Erving – Viata cotidiana ca spectacol, ed. Comunicare.ro, Bucuresti, 2003 – Capitolele: Performarile pp 45-102 , Arta gestionarii impresiei pp. 235-266

 Tema de aprofundare introductiva:

 • George Ritzer – Sociological Theory, 8th Edition, McGraw-Hill, New York, pp. 351-390
 •  Hollis, Martin – Introducere in filosofia stiintelor sociale, Editura Trei, Bucuresti, (cap. 8 Eul si rolurile). 2001, pp. 156-173

 Tema de aprofundare 1:

 • Goffmann Erving – Aziluri, ed. Polirom, Bucuresti, 2004 – Capitol: Despre caracteristicile institutiilor totale,  pp. 13-114

 Tema de aprofundare 2:

 • Goffman Erving – Viata cotidiana ca spectacol, ed. Comunicare.ro, Bucuresti, 2003 – Capitolele: Echipele pp 103-164

 Tema de aprofundare 3:

 • Garfinkel Harold – What is Ethnomethodology in Studies in Ethnomethodology, ed Prentice-Hall, 1967, pp. 1-34
 •  Ritzer George – “Ethnomethodology.” in Sociological Theory in New York, NY: McGraw-Hil, 2011, pp 391 – 415
 •  Anne Rawls, (2000) „Harold Garfinkel„, Blackwell Companion to Major Social Theorists, ed. G. Ritzer. Blackwell: London pp. 123-153

 Alte texte:

 • Goffman, Erving. – The Goffman Reader. Wiley-Blackwell, 1997
 • Jacobsen, Michael Hviid, ed. – The Contemporary Goffman. Routledge, 2010.
 • Goffman, Erving. Stigma: Notes on the management of spoiled identity. Simon and Schuster, 2009.
 • Goffman, Erving. Interaction Ritual: Essays in Face to Face Behavior. AldineTransaction, 1967.
 • Goffman, Erving. Relations in public. Transaction Publishers, 2009.

Dictionar

 • Rol si statut (Dictionar al gandirii sociologice)
 • Ritualuri (Dictionar al gandirii sociologice)
 • Identitate (Dictionar al gandirii sociologice)
 • Chicago (Scoala de la) (Dictionar al gandirii sociologice)
 • Etichetare sociala  (Dictionar de sociologie)

 

8. Psihanaliza si sociologie

Texte principale:

 • Elliott, Anthony – Social Theory and  Psychoanalysis  in The Routledge Companion to social theory. Routledge, 2009. pp. 56-72
 •  Horney Karen – Directii noi in psihanaliza, Ed. Univers enciclopedic, Bucuresti, 1995, pp. 29-43, 143-160, 172-190

 Tema de aprofundare introductiva:

 • Elliott, Anthony – Concepts of the Self, Polity, 2013, pp. 53-84
 • Elliott, Anthony – Social theory since Freud: Traversing social imaginaries. Routledge, 2004,  pp. 20-48

 Tema de aprofundare 1:

 • Marcuse, Herbert – Eros şi civilizaţie. O cercetare filosofică asupra lui Freud, Editura Trei, Bucuresti, 1996  (capitolul 1 si 2)
 • Althusser, Louis. Ideology and ideological state apparatuses   in The anthropology of the state: A reader , 2006, pp. 86-111.

 Tema de aprofundare 2:

 • Michael Rustin – Sociology and psychoanalysis  in Anthony Elliott, Jeffrey Prager The Routledge Handbook of Psychoanalysis in the Social Sciences and Humanities, Routdledge, 2016, pp. 259 – 277
 • Nancy J.Chodorow  – Individuality and difference in how women and men love  in Elliott, Anthony, and Stephen Frosh. Psychoanalysis in contexts: Paths between theory and modern culture. Psychology Press, 1995, pp. 89-105

Alte texte:

 • Chodorow, Nancy J. „The sociological eye and the psychoanalytic ear.” in Alexander, Jeffrey C. (ed) – Self, Social Structure, and Beliefs: Explorations in Sociology, 2004, pp. 21 – 37
 • Deleuze Gilles, Guattari Felix –  Mii de platouri, București, Editura Art, 2013
 • Deleuze Gilles, Guattari Felix –  Anti-Oedip. Capitalism şi schizofrenie I, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008
 • Marcuse, Herbert. One-dimensional man: Studies in the ideology of advanced industrial society. Routledge, 2013.
 • Kristeva, Julia – Noile maladii ale sufletului, Editura Trei, Bucuresti, 2005 (capitolul 2 si 3)

Dictionar

 • Psihanaliza si sociologie (Dictionar al gandirii sociologice)
 • Freud (Dictionar al gandirii sociologice)
 • Personalitate (Dictionar de sociologie)
 • Psihanaliza (Dictionar de sociologie)

 

9. Bourdieu

Texte principale:

 • Bourdieu, Pierre – Spatiul social si spatiul simbolic – in Ratiuni practice. O teorie a actiunii. Editura Meridiane, Bucuresti, 1999,  pp. 8-24
 • Bourdieu, Pierre – Spatiul social si geneza “claselor” in Limbaj si putere simbolica, Ed. Art, 2012,  pp. 257-282

Tema de aprofundare introductiva:

 • Grenfell, Michael –  Pierre Bourdieu: key concepts. Routledge, 2014,  pp. 85-130

 Tema de aprofundare 1:

 • Bourdieu, Pierre – Ratiuni practice. O teorie a actiunii. Editura Meridiane, Bucuresti, 1999,  pp. 110-161
 • May, Tim, and Jason Powell  – Habitus, capital and field: society in social relations in Situating social theory. McGraw-Hill International, 2008, pp. 122-138

 Tema de aprofundare 2:

 • Bourdieu, Pierre- Economia bunurilor simbolice, Editura Meridiane, Bucuresti, 1986, pp. 112-153
 • Jenkins, Richard. Key Sociologists: Pierre Bourdieu. Routledge: London, 1992, pp  82-98

Alte texte:

 • Bourdieu, Pierre – Regulile artei.  Ed. Univers, Bucuresti, 1998
 • Bourdieu, Pierre – Schita pentru o autoanaliza, Edtitura Art, Bucuresti, 2009
 • Bourdieu, Pierre – Critica ratiunii scolastice in Meditatii pacaliene, Editura Meridiane, Bucuresti, 2001, pp. 29-61
 • Bourdieu, Pierre – Simţul practic,  Institutul European,  2000, Iasi
 • Bourdieu, Pierre – Dominaţia masculină, Editura Meridiane, 2003, Bucureşti

Dictionar

 • Structuralism (Dictionar al gandirii sociologice)
 • Structura (Dictionar de sociologie)
 • Socializare (Dictionar al gandirii sociologice)
 • Habitus (Dictionar de sociologie)

 

10. Foucault

Texte principale:

 • Foucault, Michel – A supraveghea si a pedepsi: nasterea inchisorii, Editura Paralela 45, Pitesti 2005, pp. 7-91, 249-288

 Tema de aprofundare introductiva:

 • George Ritzer – Sociological Theory, 8th Edition, McGraw-Hill, New York, pp. 605-644
 •  Elliott, Anthony – Concepts of the Self, Polity, 2013, pp. 85-111

 Tema de aprofundare 1:

 • Foucault, Michel  – Istoria sexualităţii. Editura de Vest, Timişoara, 1995, pp. 16-58
 •  Mills, S. – The Body and sexuality, in Michel Foucault. London ; New York, Routledge, 2003, pp 81-95

 Tema de aprofundare 2:

 • Foucault, Michel – Ochiurile Puterii  in Lumea e un mare azil. Studii despre putere. Editura Idea Design and Print, Cluj-Napoca, 2005, pp. 97-112
 • Taylor, Dianna – Michael Foucault: key concepts. Acumen, 2010. pp. 13-40

Alte texte:

 • Foucault, Michel – Istoria nebuniei în epoca clasică. Editura Humanitas, Bucuresti, 1996
 • Foucault, Michel – Arheologia cunoaşterii, Editura Univers, Bucuresti, 1999
 • Foucault, Michel – Naşterea biopoliticii, Editura Idea Design and Print, Cluj, 2007
 • Foucault, Michel – Lumea este un mare azil. Studiu despre putere, Editura Idea Design, Cluj, 2005
 • Foucault, Michel – Securitate, teritoriu, populaţie, Cluj-Napoca: ed. Ideea, 2009
 • Foucault, Michel – Biopolitica si medicina sociala, Cluj-Napoca, ed. Ideea, 2003 Naşterea biopoliticii

Exercitiu:

 • Foucault, Michel – Guvernamentalitatea in Lumea e un mare azil. Studii despre putere. Editura Idea Design and Print, Cluj-Napoca, 2005, pp. 55-72

  

11. Wacquant

 Texte principale:

 • Wacquant, Loïc – “The Pugilistic Point of View: How Boxers Think and Feel about their Trade.” Theory & Society 24-4 (August 1995): 489-535

 Tema de aprofundare introductiva:

 • Foucault, Michel – Ordoliberalism in Naşterea biopoliticii, Editura Idea Design and Print, Cluj, 2007, pp. 125 – 150
 • Cornel Ban – Revolutia neoliberala vine in Romania  in Depedenta si dezvoltare. Economia politica a capitalismului romanesc, Editura Tact, Cluj, pp. 157-193

 Tema de aprofundare 1:

 • Wacquant, Loïc. Punishing the poor: The neoliberal government of social insecurity. Duke University Press, 2009, pp. 77-150

Tema de aprofundare 2:

 • Wacquant, Loïc –  Prisons of poverty. University of Minnesota Press, 2009.  Pp 55 – 132

Alte texte:

 • Wacquant, Loic.. Urban outcasts: A comparative sociology of advanced marginality. Polity, 2008
 • Wacquant, Loic, et al. The globalization of supermax prisons. Ed. Jeffrey Ian Ross. Rutgers University Press, 2013.
 • Bourdieu, Pierre and Loïc Wacquant. An invitation to reflexive sociology. University of Chicago Press, 1992.

Dictionar

 • Marginalitate (Dictionar al gandirii sociologice)
 • Saracie (Dictionar al gandirii sociologice)
 • Excludere (Dictionar al gandirii sociologice)
 • Devianta (Dictionar al gandirii sociologice)

 

12. Teorii sociale critice

Texte principale:

 • Horkheimer, M. si Adorno T. – Industria culturala – in Dialectica Luminilor, Ed. Polirom, Iasi, 2012,  pp. 140-190

Tema de aprofundare introductiva:

 • Elliott, Anthony – Contemporary social theory: An introduction. Routledge, 2014, pp. 17-52
 •  Michael Burawoy and Erik Olin Wrigh – Handbook of sociological theory. Springer Science, 2006,  pp. 459-486

 Tema de aprofundare 1:

 • Jappe, Anselm  – Aventurile mărfii. Pentru o nouă critică a valorii, Tact, Cluj, 2014, pp.125-162
 • Lefebvre, Henri – The development of marxist thought in Critique of everyday life. Vol. 1. Verso, 2002., pp. 176-200

Tema de aprofundare 2:

 • Wallerstein, Immanuel – Pentru a înţelege lumea. O introducere în analiza sistemelor-lume, Editura Idea Design and Print, Cluj-Napoca, 2013, pp. 57-75
 • Wallerstein, Immanuel – Sistemul mondial modern, vol. 4, Editura Meridiane, 1993, pp. 5-61

 Dictionar

 • Ideologie (Dictionar al gandirii sociologice)
 • Frankfurt (Scoala de la ~) (Dictionar al gandirii sociologice)
 • Clasa sociala (Dictionar al gandirii sociologice)
 • Exploatare (Dictionar al gandirii sociologice)

 

13. Bruno Latour

Texte principale:

 • Bruno Latour – Nu am fost niciodata moderni, Editura Tact, Cluj-Napoca, pp. 5-72

 Tema de aprofundare introductiva:

 • Latour, Bruno Reassembling the Social: an Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Clarendon, pp. 21-120

 Tema de aprofundare 1:

 • Latour, Bruno. The pasteurization of France. Harvard University Press, 1993, pp. 13-58
 • Harman, Graham Prince of networks: Bruno Latour and metaphysics. Prahran Re.Press, 2009, pp. 11-32

Tema de aprofundare 2:

 • Latour, Bruno – Aramis, or, the love of technology, 1996. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996. pp. 12-50
 • Latour, Bruno – Science in action: How to follow engineers and scientists through society.” Cambridge: Harvard UP, 1987, pp. 73-115

Alte texte:

 • Latour, Bruno – We have never been modern. Harvard University Press, 2012.
 • Latour, Bruno – An inquiry into modes of existence. Harvard University Press, 2013.
 • Latour, Bruno. Pandora’s hope: essays on the reality of science studies. Harvard University Press, 1999.. pp. 145- 173

14. Teorii sociologice postmoderne

Texte principale:

 • Lyotard, Jean-François, and Ciprian Mihali. Condiţia postmodernă: raport asupra cunoaşterii. Idea Design & Print, 2003.

 Tema de aprofundare 1:

 • David  Harvey – Conditia postmodernitatii – Timisoara: Amarcord, 2002 (primele doua capitole)
 • Soja, Edward W. Postmodern geographies: The reassertion of space in critical social theory. Verso, 1989.

Tema de aprofundare 2:

 • Connor, Steve. Cultura postmoderna. Editura, Institutul European, 2006 (primele doua capitole)
 • Jameson, Fredric. Postmodernism, or, the cultural logic of late capitalism. Duke University Press, 1991.
 • Barrett, Stanley R., Anthropology: A Student’s Guide to Theory and Method, University of Toronto Press, Toronto,1996
 • Durkheim, Emile, Formele Elementare ale vieții religioase, Polirom, Iasi, 1995
 • Kuper, Adam, Culture, The Anthropologist Account, Harvard University Press, 1999
 • Levi-Strauss, Claude, Gândirea sălbatică, Polirom, Iași, 2011
 • Mauss, Marcel, Eseu despre dar, Polirom, Iași, 1997
 • Mead, Margaret, Coming of Age in Samoa, Penguin Books, 1954
 • Malinowski, Bronislaw, Argonauts of the Western Pacific, E. P. Dutton & Co, New York, 1961
 • McGee, R. Hohn; Richard Warms, Anthropological Theory. An Introductory History, McGraw-Hill, New York, 2008
 • Radcliffe-Brown, A.R., Structură și funcție în societatea primitivă, Polirom, Iași, 2000

CURS:

 

Metode de evaluare:

 • 50% eseu final.

Criterii de evaluare:

 • pentru a promova este nevoie ca atât nota de curs, cât și nota de seminar sa fie peste 5 (cinci).
 • o analiza critica a unei paradigme sociologice in baza a 3 carti parcurse integral si a 2 articole stiintifice;
 • in intranet exista o lista bibliografica orientativa de unde pot fi alese cele 3 carti;
 • dupa primul partial (la mijlocul semetrului) toti studentii trebuie sa isi aleaga tema pentru eseu si cele 3 carti pe care trebuie sa le parcurga. Pentru fiecare carte va trebui realizata o foarte scurta fisa de lectura;
 • prima fisa de lectura trebuie predata la ultimul seminar inainte de vacanta de iarna; a doua fisa de lectura trebuie predata in ultima saptamana de cursuri, inainte de sesiunea de examene; ultima fisa de lectura trebuie predata in cadrul sesiunii de examene (spre finalul ei); in cadrul sesiunii de examene va trebui facuta dovada ca cele trei fise de lectura a au fost realizate individual si ca studentii inteleg continuturile pe care le-au rezumat;
 • eseul final trebuie sa fie intre 3000 (limita minima) si 4000 de cuvinte (limita maxima) cu tot cu bibliografie;
 • eseul final trebuie predat personal dar acesta nu trebuie sustinut oral.

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 50% activitate de seminar

Criterii de evaluare:

 • prezenta la seminar este obligatorie; promovarea este conditionata de predarea a 9 teme scrise (rezumatul textului / textelor ce trebuie parcurse pentru fiecare intalnire de seminar). Fiecare rezumat trebuie sa aiba 800 de cuvinte (aproximativ 2 pagini);
 • nota la seminar este alcatuita din 3 sub-note: nota partial 1 (33 %), nota partial 2 (33%) si nota pentru prezentarea temei de aprofundare si a activitatii din cadrul seminarului (34%);
 • cele doua partiale vor fi programate la jumatatea semestrului, respectiv la finalul semestrului.
 • programarea prezentarii temei de aprofundare se stabileste la inceputul semestrului (studentii isi aleg echipele si tema de interes);
 • programarile pentru prezentarile aprofundate nu pot fi schimbate decat schimband tema aleasa si deci doar printr-o intelegere prealabila cu o alta echipa (va rog sa ma notificati din timp de aceasta modificare);
 • prezentarea temei de aprofundare se face in doi pasi: o prezentare colectiva a temei de aprofundare introductiva si cate o prezentare individuala a temei de aprofundare 1 si 2;
 • prezentarea temei de aprofundare (2000 de cuvinte pentru tema colectiva + 1500 de cuvinte pentru tema individuala) trebuie expusa colegilor de la seminar fara a fi citita, este o prezentare libera a ideilor principale a textelor parcurse si a felului in care ele contribuie la o intelegere mai buna a textelor principale (textele ce trebuie parcurse de toti studentii pentru intalnirea respectiva);
 • prezentarea temei de aprofundare nu poate fi realizata la o data ulterioara;
 • in cazul unor probleme medicale, absentele se anunta in prealabil prin e-mail si se motiveaza prin intermediul unor adeverinte de la medicul de familie;
 • persoanele care lucreaza trebuie sa specifice acest lucru la inceputul semestrului pentru a gasi o grupa de seminar care se potriveste cu prorgramul de lucru;
 • datorita numarului mare de studenti, grupele de seminar nu pot fi schimbate decat in situatii exceptionale si baza unei intelegeri prealabile..