S3: Teorii sociologice contemporane

InfoProfesorTrailerTemeProgramaBibliografieEvaluare
Număr de credite: 6
Cod: ALM1301
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 3, licență, Antropologie și Sociologie
Regim opțional: materie opțională pentru Resurse umane
Intranet: http://socasis.com/intranet/course/view.php?id=98
Erasmus: profesorul oferă tutorat pentru studenți Erasmus
Sorin Gog
Lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – departamentul de sociologie
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: soringog@socasis.ubbcluj.ro

 • Aspecte introductive: dincolo de abordările clasice în teoriile sociale
 • Conceptul de paradigmă în ştiinţele sociale
 • Parsons şi sinteza structuralist-funcţionalistă în ştiinţele sociale
 • Modernitatea ca proces de hiper-raţionalizare (Zygmunt Bauman, George Ritzer)
 • Reducţionismul economic în sociologie (teoriile alegerii raţionale)
 • Fenomenologie socială (Schutz, Berger, Luckmann)
 • Dramaturgia socială (Goffman)
 • Psihanaliza şi sociologie
 • Bourdieu
 • Foucault
 • Wacquant
 • Teorii sociale critice
 • Bruno Latour
 • Teorii sociologice postmoderne

1. Aspecte introductive: dincolo de abordările clasice în teoriile sociale

Text principal:

 • Alexander, Jeffrey C. – The centrality of the classics  in Giddens, Anthony and Jonathan H. Turner, eds. Social theory today. Stanford University Press, 1988, pg. 11-57.

Tema de aprofundare 1:

 • Collins, Randall – The Conflict Tradition – in Four sociological traditions. New York: Oxford University Press, 1994,  pg. 47 – 120
 • Crook, S. The Sociological Critique Of Modernist Radicalism in Modernist radicalism and its aftermath : foundationalism and and anti-foundationalism in radical social theory. London ; New York, Routledge, 1991, pg. 49-77

Tema de aprofundare 2:

 • Collins, Randall – The Durkheimian Tradition – in Four sociological traditions. New York: Oxford University Press, 1994,  pg. 181 – 241
 • Bourdieu, P. and L. J. D. Wacquant (1992)  – The Purpose of Reflexive Sociology (The Chicago Workshop) in An invitation to reflexive sociology. Chicago, University of Chicago Press, 1992,  pg. 61-115

2. Conceptul de paradigmă în ştiinţele sociale

Text principal:

 • Boudon, R.  – Teorii, teorie si Teorie in Texte sociologice alese. R. Boudon. Bucuresti, Editura Humanitas, 1990, pg. 103-124.
 • Foucault, Michel – Securitate, teritoriu, populaţie, Cluj-Napoca: ed. Ideea, 2009,  pg 233-237, 261-278

 Tema de aprofundare introductivă:

 • Stephan Fuchs – Three Sociological Epistemologies, Sociological Perspectives, Vol. 36, No. 1 (Spring, 1993), pg. 23-44

 Tema de aprofundare 1:

 • Kuhn, Thomas – Structura Revoluţiilor Ştiintifice, Editura Humanitas, Bucureşti, cap. IX, 2008, pg. 157-175
 • Popger, Karl – Logica ştiinţelor sociale „În căutarea unei lumi mai bune”,  2008, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, pg. 77-95

Tema de aprofundare 2:

 • Zygmunt Bauman  –  Gândirea sociologică, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, pg. 233-255
 • Winch, P. (2008). The idea of a social science and its relation to philosophy. London; New York, Routledge, pg. 1-39

Alte texte:

 • Popger, Karl (1981) Logica cercetării, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti (cap 1,2 pg. 73 – 98)

Exerciţiu epistemologic:

 • Becker, Gary – Comportamentul uman. O abordare economica. Editura All, Bucureşti, 1994, pg.6 – 9
 • Geertz, Clifford Lupta de cocoşi în Bali ca joc în Alexander, Jeffrey si Seidman, Steven (coord.): Cultură şi societate. Dezbateri contemporane, Editura „Institutul European”, 2001, pg 106-114
 • Goffman, Erving – Activitatea în afara cadrului  în Alexander, Jeffrey şi Seidman, Steven (coord.): Cultură şi societate. Dezbateri contemporane, Editura „Institutul European”, 2001, pg. 99-105
 • Turner,Victor – Liminalitate şi comunitate  în Alexander, Jeffrey şi Seidman, Steven (coord.): Cultură şi societate. Dezbateri contemporane, Editura „Institutul European”, 2001, pg. 137-142

Dicţionar

 • Pozitivism (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Epistemologia ştiinţelor sociale (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Acţiune (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Popger Karl (Dicţionar al gândirii sociologice)

3. Parsons şi sinteza structuralist-funcţionalistă în ştiinţele sociale
Text principal:

 • Niklas Luhmann  – Iubirea ca pasiune, Editura Tact, Cluj-Napoca, pg. 40-85
 • Parsons, Talcott; Shils Edward – Valori şi sisteme sociale, în Cultură şi societate. Dezbateri contemporane. Coord. Jeffrey Alexander & Steven Seidman, ed. Institutul European, Iaşi 2001, pg. 40-47

Tema de aprofundare introductivă:

 • George Ritzer – Sociological Theory, 8th Edition, McGraw-Hill, New York, pg. 236-276
 • Cosima Rughinis – Explicaţia sociologică, Editura Polirom, pg. 149-176

 Tema de aprofundare 1:

 • Mills, Wright – Superteoria în Imaginaţia sociologică, Editura Politca, Bucureşti, 1975,  pg. 59-91
 • Ungureanu, Ion; Costea Ştefan  – Talcott Parsons: sinteza sociologică sistemică structuralist-funcţionalistă – în Introducere în sociologie contemporană. Teorii ale acţiunii şi ale raţionalităţii sociale. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedica, Bucureşti, 1985), pg. 108-137

Tema de aprofundare 2:

 • Abrahamson, Mark – Functional, Conflict and Neofunctional Theories in Smart, B. and G. Ritzer (2001). Handbook of social theory. London; Thousands Oaks, Calif., SAGE, pg. 141-151
 • Walsh, David F. –  Structure / Agency in Jenks, Chris, ed. Core sociological dichotomies. Sage, 1998, pg. 8-33

Dictionar

 • Sistem social (Dicţionar de sociologie)
 • Norme şi valori (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Utilitarism (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Funcţionalism (Dicţionar al gândirii sociologice)

 

4. Modernitatea ca proces de hiper-raționalizare (Zygmunt Bauman, George Ritzer)

Text principale:

 • Ritzer, George – Mcdonaldizarea societății, Editura Comunicare.ro, București, 2011, pg. 18-87

Tema de aprofundare introductiva:

 • George Ritzer – Sociological Theory, 8th Edition, McGraw-Hill, New York, pg. 547-564
 • Ritzer, Goodman and Wiedenhoft  – Theories of Consumption in Smart, B. and G. Ritzer. Handbook of social theory. London ; Thousands Oaks, Calif., SAGE, 2001, pg. 410-427

 Tema de aprofundare 1:

Tema de aprofundare 2:

 • Ritzer, George – Mcdonaldizarea societății, Editura Comunicare.ro, București, 2011, pg. 231-260
 •  Ritzer, George –  Globalizarea nimicului: cultura consumului şi paradoxurile abundenței, Bucureşti, Editura Humanitas, 2010, pg 21-54

 Alte texte:

 • Beck, Ulrich – Risk society: Towards a new modernity, Sage, 1992
 • Fine, Robert, and Charles Turner, eds. Social Theory After the Holocaust, Liverpool University Press, 2000.
 • Bauman, Zygmunt  –  Modernity and Ambivalence. Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1991
 • Bauman, Zygmunt  –  Liquid Modernity. Cambridge: Polity, 2000:
 • Bauman, Zygmunt  –  The Individualized Society. Cambridge: Polity, 2001

Dicționar

 • Consum (Dicționar al gândirii sociologice)
 • Control social (Dicționar al gândirii sociologice)
 • Masa (societate de~) (Dicționar al gândirii sociologice)
 • Raționalitate (Dicționar al gândirii sociologice) 

5.  Reducționismul economic în sociologie (teoriile alegerii raționale)

Texte principale:

 • Elster, Jon – Alegerea rațională în Comportamentul social. Fundamentele explicației în științele sociale, Ed. All, București, 2013, pg. 161-196

Tema de aprofundare introductivă:

 • George Ritzer – Sociological Theory, 8th Edition, McGraw-Hill, New York, pg. 416-454
 •  Cosima Rughinis – Explicaţia sociologică, Editura Polirom, pg. 125-148

 Tema de aprofundare 1:

 • Becker, Gary – Comportamentul uman. O abordare economică. Editura All, Bucureşti, 1994, pg.179-201
 • Abell, Peter – Sociological Theory and Rational Choice Theory in Turner, B. S. (2000). The Blackwell companion to social theory. Malden, Mass., Blackwell Publishers, pg. 223-244

Tema de aprofundare 2:

 • Goldthorpe, John (1998) Rational action theory for sociology, The British Journal of Sociology, pg. 167-192
 •  Hollis, Martin (2001) Introducere in filosofia stiintelor sociale, Editura Trei, Bucureşti, (cap. 6 Jocuri cu agenţi raţionali) , 211, pg. 112-136

 Alte texte:

 • Coleman, James – Rational Choice Theory: Advocacy and Critique, Sage Publications, London , 1992, Peter Abell, „Is Rational Choice Theory a Rational Choice of Theory? pg. 183-206

Dicţionar

 • Schimb social (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Economie şi sociologie (Dicţionar al gândirii sociologice)

6. Fenomenologie socială (Schutz, Berger, Luckmann)

Texte principale:

 • Berger, Peter si Luckmann, Thomas – Construirea socială a realității, Editura Univers, Bucureşti (cap. II – Societatea ca realitate obiectivă), 1999, pg. 60 – 150

 Tema de aprofundare introductivă:

 • Johnson, Doyle Paul. Contemporary sociological theory: An integrated multi-level apgroach. Springer, 2008, pg 137 – 164
 • Turner, Bryan S., ed. The new Blackwell companion to the sociology of religion. John Wiley & Sons, 2010,  pg. 281-299

 Tema de aprofundare 1:

 • Berger, Peter ; Luckmann Thomas  – Construirea sociala a realitatii, Editura Univers, Bucuresti (cap. III – Societatea ca realitate subiectiva), 1999,  pg. 151-211
 • Ferguson , Harvie – Phenomenology and Social Theory in Smart, B. and G. Ritzer. Handbook of social theory. London; Thousands Oaks, Calif., SAGE, 2001, pg. 232-248

Tema de aprofundare 2:

 • Vaitkus, Steven – Phenomenology and Sociology in Turner, B. S. The Blackwell companion to social theory. Malden, Mass., Blackwell Publishers, 2000, pg. 270-298
 • Embree, Lester – Analiza reflexivă. O primă introducere în investigaţia fenomenologică. Editura Casa Cărtţi de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2000,  (introducere; cap I: 29-51; cap VII 171-189)

 Alte texte:

 • Schutz, Alfred – The phenomenology of the social world. Northwestern University Press, 1967.
 • Schutz, Alfred – On Multiple Realities. Collected Papers I, The Problem of Social Reality. Schutz, Alfred, 1972, The Hague
 • Lyotard, Jean-Francois – Fenomenologia, Editura Humantias, Bucuresti, (partea a II – Fenomenologia si stiintele umaniste, 1997,  pg. 43-109
 • Geertz, Clifford – Interpretarea culturilor, Editura Tact, Cluj-Napoca, 2014

Dicţionar

 • Integrare  (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Instituţie şi institutionalizare  (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Interacţionism simbolic (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Sociologie fenomenologica (Dicţionar de sociologie)

7. Dramaturgia socială (Goffman)

Texte principale:

 • Goffman Erving – Viaţa cotidiană ca spectacol, ed. Comunicare.ro, București, 2003 – Capitolele: Performările pg. 45-102 , Arta gestionării impresiei pg. 235-266

 Tema de aprofundare introductivă:

 • George Ritzer – Sociological Theory, 8th Edition, McGraw-Hill, New York, pg. 351-390
 • Hollis, Martin – Introducere în filosofia ştiintelor sociale, Editura Trei, București, (cap. 8 Eul şi rolurile). 2001, pg. 156-173

 Tema de aprofundare 1:

 • Goffmann Erving – Aziluri, ed. Polirom, Bucuresti, 2004 – Capitol: Despre caracteristicile instituţiilor totale,  pg. 13-114

 Tema de aprofundare 2:

 • Goffman Erving – Viaţa cotidiană ca spectacol, ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2003 – Capitolele: Echipele pg 103-164

 Tema de aprofundare 3:

 • Garfinkel Harold – What is Ethnomethodology in Studies in Ethnomethodology, ed. Prentice-Hall, 1967, pg. 1-34
 • Ritzer George – “Ethnomethodology” in Sociological Theory in New York, NY: McGraw-Hil, 2011, pg 391 – 415
 • Anne Rawls, (2000) „Harold Garfinkel„, Blackwell Companion to Major Social Theorists, ed. G. Ritzer. Blackwell: London pg. 123-153

 Alte texte:

 • Goffman, Erving. – The Goffman Reader. Wiley-Blackwell, 1997
 • Jacobsen, Michael Hviid, ed. – The Contemporary Goffman. Routledge, 2010.
 • Goffman, Erving. Stigma: Notes on the management of spoiled identity. Simon and Schuster, 2009.
 • Goffman, Erving. Interaction Ritual: Essays in Face to Face Behavior. AldineTransaction, 1967.
 • Goffman, Erving. Relations in public. Transaction Publishers, 2009.

Dicţionar

 • Rol şi statut (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Ritualuri (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Identitate (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Chicago (Şcoala de la) (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Etichetare socială  (Dicţionar de sociologie)

 

8. Psihanaliza şi sociologie

Texte principale:

 • Elliott, Anthony – Social Theory and  Psychoanalysis  in The Routledge Companion to social theory. Routledge, 2009. pg. 56-72
 •  Horney Karen – Direcţii noi în psihanaliza, Ed. Univers enciclopedic, Bucuresti, 1995, pg. 29-43, 143-160, 172-190

 Tema de aprofundare introductivă:

 • Elliott, Anthony – Concepts of the Self, Polity, 2013, pg. 53-84
 • Elliott, Anthony – Social theory since Freud: Traversing social imaginaries. Routledge, 2004,  pg. 20-48

 Tema de aprofundare 1:

 • Marcuse, Herbert – Eros şi civilizaţie. O cercetare filosofică asupra lui Freud, Editura Trei, Bucureşti, 1996  (capitolul 1 si 2)
 • Althusser, Louis. Ideology and ideological state apgaratuses  in The anthropology of the state: A reader, 2006, pg. 86-111.

 Tema de aprofundare 2:

 • Michael Rustin – Sociology and psychoanalysis  in Anthony Elliott, Jeffrey Prager The Routledge Handbook of Psychoanalysis in the Social Sciences and Humanities, Routdledge, 2016, pg. 259 – 277
 • Nancy J.Chodorow  – Individuality and difference in how women and men love  in Elliott, Anthony, and Stephen Frosh. Psychoanalysis in contexts: Paths between theory and modern culture. Psychology Press, 1995, pg. 89-105

Alte texte:

 • Chodorow, Nancy J. „The sociological eye and the psychoanalytic ear.” in Alexander, Jeffrey C. (ed) – Self, Social Structure, and Beliefs: Explorations in Sociology, 2004, pg. 21 – 37
 • Deleuze Gilles, Guattari Felix –  Mii de platouri, București, Editura Art, 2013
 • Deleuze Gilles, Guattari Felix –  Anti-Oedip. Capitalism şi schizofrenie I, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008
 • Marcuse, Herbert. One-dimensional man: Studies in the ideology of advanced industrial society. Routledge, 2013.
 • Kristeva, Julia – Noile maladii ale sufletului, Editura Trei, Bucureşti, 2005 (capitolul 2 si 3)

Dicţionar

 • Psihanaliză şi sociologie (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Freud (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Personalitate (Dicţionar de sociologie)
 • Psihanaliză (Dicţionar de sociologie)

 

9. Bourdieu

Texte principale:

 • Bourdieu, Pierre – Spaţiul social şi spaţiul simbolic – în Ratiuni practice. O teorie a acţiunii. Editura Meridiane, București, 1999,  pg. 8-24
 • Bourdieu, Pierre – Spaţiul social şi geneza “claselor” în Limbaj şi putere simbolică, Ed. Art, 2012,  pg. 257-282

Tema de aprofundare introductivă:

 • Grenfell, Michael –  Pierre Bourdieu: key concepts. Routledge, 2014,  pg. 85-130

 Tema de aprofundare 1:

 • Bourdieu, Pierre – Raţiuni practice. O teorie a acţiunii. Editura Meridiane, Bucureşti, 1999,  pg. 110-161
 • May, Tim, and Jason Powell  – Habitus, capital and field: society in social relations in Situating social theory. McGraw-Hill International, 2008, pg. 122-138

 Tema de aprofundare 2:

 • Bourdieu, Pierre- Economia bunurilor simbolice, Editura Meridiane, București, 1986, pg. 112-153
 • Jenkins, Richard. Key Sociologists: Pierre Bourdieu. Routledge: London, 1992, pg  82-98

Alte texte:

 • Bourdieu, Pierre – Regulile artei.  Ed. Univers, Bucuresti, 1998
 • Bourdieu, Pierre – Schita pentru o autoanaliza, Edtitura Art, Bucuresti, 2009
 • Bourdieu, Pierre – Critica ratiunii scolastice in Meditatii pacaliene, Editura Meridiane, Bucuresti, 2001, pg. 29-61
 • Bourdieu, Pierre – Simţul practic,  Institutul European,  2000, Iasi
 • Bourdieu, Pierre – Dominaţia masculină, Editura Meridiane, 2003, Bucureşti

Dicţionar

 • Structuralism (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Structura (Dicţionar de sociologie)
 • Socializare (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Habitus (Dicţionar de sociologie)

 

10. Foucault

Texte principale:

 • Foucault, Michel – A supraveghea şi a pedepsi: naşterea închisorii, Editura Paralela 45, Pitești 2005, pg. 7-91, 249-288

 Tema de aprofundare introductiva:

 • George Ritzer – Sociological Theory, 8th Edition, McGraw-Hill, New York, pg. 605-644
 •  Elliott, Anthony – Concepts of the Self, Polity, 2013, pg. 85-111

 Tema de aprofundare 1:

 • Foucault, Michel  – Istoria sexualităţii. Editura de Vest, Timişoara, 1995, pg. 16-58
 •  Mills, S. – The Body and sexuality, in Michel Foucault. London ; New York, Routledge, 2003, pg 81-95

 Tema de aprofundare 2:

 • Foucault, Michel – Ochiurile Puterii  în Lumea e un mare azil. Studii despre putere. Editura Idea Design and Print, Cluj-Napoca, 2005, pg. 97-112
 • Taylor, Dianna – Michael Foucault: key concepts. Acumen, 2010. pg. 13-40

Alte texte:

 • Foucault, Michel – Istoria nebuniei în epoca clasică. Editura Humanitas, Bucuresti, 1996
 • Foucault, Michel – Arheologia cunoaşterii, Editura Univers, Bucuresti, 1999
 • Foucault, Michel – Naşterea biopoliticii, Editura Idea Design and Print, Cluj, 2007
 • Foucault, Michel – Lumea este un mare azil. Studiu despre putere, Editura Idea Design, Cluj, 2005
 • Foucault, Michel – Securitate, teritoriu, populaţie, Cluj-Napoca: ed. Ideea, 2009
 • Foucault, Michel – Biopolitica si medicina sociala, Cluj-Napoca, ed. Ideea, 2003 Naşterea biopoliticii

Exercitiu:

 • Foucault, Michel – Guvernamentalitatea în Lumea e un mare azil. Studii despre putere. Editura Idea Design and Print, Cluj-Napoca, 2005, pg. 55-72

  

11. Wacquant

 Texte principale:

 • Wacquant, Loïc – “The Pugilistic Point of View: How Boxers Think and Feel about their Trade.” Theory & Society 24-4 (August 1995): 489-535

 Tema de aprofundare introductiva:

 • Foucault, Michel – Ordoliberalism in Naşterea biopoliticii, Editura Idea Design and Print, Cluj, 2007, pg. 125 – 150
 • Cornel Ban – Revoluţia neoliberală vine în România  în Dependenţă şi dezvoltare. Economia politica a capitalismului românesc, Editura Tact, Cluj, pg. 157-193

 Tema de aprofundare 1:

 • Wacquant, Loïc. Punishing the poor: The neoliberal government of social insecurity. Duke University Press, 2009, pg. 77-150

Tema de aprofundare 2:

 • Wacquant, Loïc –  Prisons of poverty. University of Minnesota Press, 2009.  pg 55 – 132

Alte texte:

 • Wacquant, Loic.. Urban outcasts: A comparative sociology of advanced marginality. Polity, 2008
 • Wacquant, Loic, et al. The globalization of supermax prisons. Ed. Jeffrey Ian Ross. Rutgers University Press, 2013.
 • Bourdieu, Pierre and Loïc Wacquant. An invitation to reflexive sociology. University of Chicago Press, 1992.

Dictionar

 • Marginalitate (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Sărăcie (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Excludere (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Devianţă (Dicţionar al gândirii sociologice)

 

12. Teorii sociale critice

Texte principale:

 • Horkheimer, M. si Adorno T. – Industria culturală – în Dialectica Luminilor, Ed. Polirom, Iasi, 2012,  pg. 140-190

Tema de aprofundare introductivă:

 • Elliott, Anthony – Contemporary social theory: An introduction. Routledge, 2014, pg. 17-52
 •  Michael Burawoy and Erik Olin Wrigh – Handbook of sociological theory. Springer Science, 2006,  pg. 459-486

 Tema de aprofundare 1:

 • Japge, Anselm  – Aventurile mărfii. Pentru o nouă critică a valorii, Tact, Cluj, 2014, pg.125-162
 • Lefebvre, Henri – The development of marxist thought in Critique of everyday life. Vol. 1. Verso, 2002., pg. 176-200

Tema de aprofundare 2:

 • Wallerstein, Immanuel – Pentru a înţelege lumea. O introducere în analiza sistemelor-lume, Editura Idea Design and Print, Cluj-Napoca, 2013, pg. 57-75
 • Wallerstein, Immanuel – Sistemul mondial modern, vol. 4, Editura Meridiane, 1993, pg. 5-61

 Dicţionar

 • Ideologie (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Frankfurt (Şcoala de la ~) (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Clasa socială (Dicţionar al gândirii sociologice)
 • Exploatare (Dicţionar al gândirii sociologice)

 

13. Bruno Latour

Texte principale:

 • Bruno Latour – Nu am fost niciodată moderni, Editura Tact, Cluj-Napoca, pg. 5-72

 Tema de aprofundare introductivă:

 • Latour, Bruno Reassembling the Social: an Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Clarendon, pg. 21-120

 Tema de aprofundare 1:

 • Latour, Bruno. The pasteurization of France. Harvard University Press, 1993, pg. 13-58
 • Harman, Graham Prince of networks: Bruno Latour and metaphysics. Prahran Re.Press, 2009, pg. 11-32

Tema de aprofundare 2:

 • Latour, Bruno – Aramis, or, the love of technology, 1996. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996. pg. 12-50
 • Latour, Bruno – Science in action: How to follow engineers and scientists through society.” Cambridge: Harvard UP, 1987, pg. 73-115

Alte texte:

 • Latour, Bruno – We have never been modern. Harvard University Press, 2012.
 • Latour, Bruno – An inquiry into modes of existence. Harvard University Press, 2013.
 • Latour, Bruno. Pandora’s hope: essays on the reality of science studies. Harvard University Press, 1999.. pg. 145- 173

14. Teorii sociologice postmoderne

Texte principale:

 • Lyotard, Jean-François, and Ciprian Mihali. Condiţia postmodernă: raport asupra cunoaşterii. Idea Design & Print, 2003.

 Tema de aprofundare 1:

 • David  Harvey – Conditia postmodernităţii – Timisoara: Amarcord, 2002 (primele doua capitole)
 • Soja, Edward W. Postmodern geographies: The reassertion of space in critical social theory. Verso, 1989.

Tema de aprofundare 2:

 • Connor, Steve. Cultura postmoderna. Editura, Institutul European, 2006 (primele doua capitole)
 • Jameson, Fredric. Postmodernism, or, the cultural logic of late capitalism. Duke University Press, 1991.
 • Barrett, Stanley R., Anthropology: A Student’s Guide to Theory and Method, University of Toronto Press, Toronto,1996
 • Durkheim, Emile, Formele Elementare ale vieții religioase, Polirom, Iasi, 1995
 • Kuper, Adam, Culture, The Anthropologist Account, Harvard University Press, 1999
 • Levi-Strauss, Claude, Gândirea sălbatică, Polirom, Iași, 2011
 • Mauss, Marcel, Eseu despre dar, Polirom, Iași, 1997
 • Mead, Margaret, Coming of Age in Samoa, Penguin Books, 1954
 • Malinowski, Bronislaw, Argonauts of the Western Pacific, E. P. Dutton & Co, New York, 1961
 • McGee, R. Hohn; Richard Warms, Anthropological Theory. An Introductory History, McGraw-Hill, New York, 2008
 • Radcliffe-Brown, A.R., Structură și funcție în societatea primitivă, Polirom, Iași, 2000

CURS:

 

Metode de evaluare:

 • 50% eseu final.

Criterii de evaluare:

 • pentru a promova este nevoie ca atât nota de curs, cât și nota de seminar să fie peste 5 (cinci).
 • o analiză critică a unei paradigme sociologice în baza a 3 cărţi parcurse integral şi a 2 articole ştiinţifice;
 • în intranet există o listă bibliografică orientativă de unde pot fi alese cele 3 cărţi;
 • dupa primul parţial (la mijlocul semetrului) toţi studenţii trebuie să îşi aleagă tema pentru eseu şi cele 3 cărţi pe care trebuie să le parcurgă. Pentru fiecare carte va trebui realizată o foarte scurtă fişă de lectură;
 • prima fişă de lectură trebuie predată la ultimul seminar înainte de vacanţa de iarnă; a două fişă de lectură trebuie predată în ultima săptămână de cursuri, înainte de sesiunea de examene; ultima fişă de lectură trebuie predată în cadrul sesiunii de examene (spre finalul ei); în cadrul sesiunii de examene va trebui făcută dovada că cele trei fişe de lectură au fost realizate individual şi că studenţii înteleg conţinuturile pe care le-au rezumat;
 • eseul final trebuie să fie între 3000 (limita minimă) şi 4000 de cuvinte (limita maximă) cu tot cu bibliografie;
 • eseul final trebuie predat personal, dar acesta nu trebuie susţinut oral.

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 50% activitate de seminar

Criterii de evaluare:

 • prezenţa la seminar este obligatorie; promovarea este condiţionată de predarea a 9 teme scrise (rezumatul textului / textelor ce trebuie parcurse pentru fiecare întâlnire de seminar). Fiecare rezumat trebuie să aibă 800 de cuvinte (aproximativ 2 pagini);
 • nota la seminar este alcătuită din 3 sub-note: nota parţial 1 (33 %), nota parţial 2 (33%) şi nota pentru prezentarea temei de aprofundare şi a activităţii din cadrul seminarului (34%);
 • cele doua parţiale vor fi programate la jumătatea semestrului, respectiv la finalul semestrului;
 • programarea prezentării temei de aprofundare se stabileşte la începutul semestrului (studenţii îşi aleg echipele şi tema de interes);
 • programările pentru prezentările aprofundate nu pot fi schimbate decât schimbând tema aleasă, şi deci, doar printr-o întelegere prealabilă cu o altă echipă (vă rog, să mă notificati din timp de aceasta modificare);
 • prezentarea temei de aprofundare se face în doi paşi: o prezentare colectivă a temei de aprofundare introductivă şi câte o prezentare individuală a temei de aprofundare 1 şi 2;
 • prezentarea temei de aprofundare (2000 de cuvinte pentru tema colectivă + 1500 de cuvinte pentru tema individuală) trebuie expusă colegilor de la seminar fără a fi citită, este o prezentare liberă a ideilor principale a textelor parcurse şi a felului în care ele contribuie la o întelegere mai bună a textelor principale (textele ce trebuie parcurse de toţi studenţii pentru întâlnirea respectivă);
 • prezentarea temei de aprofundare nu poate fi realizată la o dată ulterioară;
 • în cazul unor probleme medicale, absenţele se anunţă în prealabil prin e-mail şi se motivează prin intermediul unor adeverinţe de la medicul de familie;
 • persoanele care lucrează trebuie să specifice acest lucru la începutul semestrului pentru a găsi o grupă de seminar care se potriveşte cu prorgramul de lucru;
 • datorită numărului mare de studenţi, grupele de seminar nu pot fi schimbate decât în situaţii excepţionale şi baza unei înţelegeri prealabile.