Home Membri
PDF Print E-mail

Denizia Gal, Conferenţiar Univ. Dr.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Studiul problemelor psihosociale ale vârstei a treia
Asistenţa socială în şcoli

Limba de predare: română

 

PUBLICAŢII

Volume publicate

Gal, D. - Kurko-Fabian, A. - Baciu, C., (coord.Roth M., Diaconescu M.) - Formarea deprinderilor de comuncare creative, Cluj-Napoca, Universitatea Babes Bolyai, 2004, ISBN 973-610-329-3, Nr. 130 p., (format A5), si varianta in l. engleză: Training of Creative Communication Skills

Gal Denizia - Asistenţa socială a persoanelor vârstnice,, Cluj, Ed. Todesco, 2003, 125 p.

Gal Denizia - Educaţia şcolară şi mizele ei sociale, Cluj, Editura Dacia , 2003, 218 p.

Gal Denizia - Dezvoltarea umană şi îmbătrânirea, Cluj Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2001

Gal Denizia - (coordonator) - “Vine o zi…” Eseuri pe teme gerontologice, Cluj, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2001

Gal, D. - Mureşan, C. (coordonatori) - Ghidul social al judeţului Cluj, Cluj, Ed.Gloria, 1998

Gal, D. - Mureşan, C. (coordonatori) - Ghidul social al judeţului Cluj, Pitesti , Ed. Paralela 45, 1997

Gal, D. - Mureşan, C. - Ghidul social al municipiului Cluj- Napoca, Cluj, Editura Gloria

Gal, D. – Mureşan, C. - Ghidul social al municipiului Cluj- Napoca, Cluj, Editura Gloria,1994


Articole şi studii

Gal Denizia - Şcoala şi societatea, în Annales Universitatis Apulensis, seria Asistenţă Socială, Alba Iulia, 3/2003

Gal Denizia - O privire pozitivă asupra bătrâneţii, în Vine o zi… Eseuri pe teme gerontologice, Cluj, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2001

Gal Denizia - Vârsta – un construct cultural istoric, în Vine o zi… Eseuri pe teme gerontologice, Cluj, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2001

Gal Denizia - Determinanţi, finalităţi şi contexte sociale ale educaţiei şcolare, în, E. Zamfir, I. Bădescu, C. Zamfir (coordonatori), Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie, Bucureşti, Editura Expert, 2000

Gal Denizia - Resurse pentru organizaţiile neguvernamentale prin marketingul social în Ghidul social al judetului Cluj- Napoca, Cluj, Ed. Gloria 1998

Gal Denizia - Increderea beneficiarilor de ajutor social in investitia educationala, în Ghidul social al judeţului Cluj, Pitesti, Ed. Paralela 45, 1997

Gal Denizia – Practici educaţionale, mentalităţi, riscuri în Raport la Conferinţa Internaţională “Copiii de azi sunt părinţii de mâine”, Timişoara, Ed. Eurobit, 1997

Gal Denizia - Supervizarea individuală şi de grup, în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, Academia Romană Filiala Cluj-Napoca, Cluj- Napoca, Ed. Cordial Lex, 1996

Gal Denizia - Comunitatea şcolară şi nevoile ei-o realitate pentru munca socială, în - Asistenţa socială ca activitate de mediere, Cluj- Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 1995

Gal Denizia - Modernitatea - concept, trăire, valorizare, în - Dimensiunea Europeană, Universitatea Babeş Bolyai, 1994

Gal Denizia - Comunicarea între identitate şi mediere, în - Dimensiunea Europeană, Universitatea Babeş Bolyai, 1994

Gal Denizia - Formativ şi normativ în artă şi morală, în –Studia Universitatis Babeş Bolyai, Philosophia, Nr. 1, Anul XXXVII 1992.


Suporturi de curs şi caiete de lucrări practice

Gal Denizia - Metode de grup în asistenţa socială, Universitatea Babeş - Bolyai, Cluj-Napoca, Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă, 2003

Gal Denizia - Asistenţa socială pentru vârsta a treia, Universitatea Babeş - Bolyai, Cluj-Napoca, Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă, 2003

Gal Denizia - Consiliere şcolară, Universitatea Babeş - Bolyai, Cluj-Napoca, Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă, 2003

Gal Denizia - Gerontologie socială, Universitatea Babeş - Bolyai, Cluj-Napoca, Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă, 2001

Gal Denizia - Dezvoltare umană şi mediul social, Universitatea Babeş- Bolyai, Cluj-Napoca, Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă, 2001

Gal Denizia - Marketing şi comunicare organizaţională, Universitatea Babeş- Bolyai, Cluj-Napoca, Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă, 2001

Gal, D. (coordonator) - Poledna, S. - Roth Szamoskozi, M. - Caiet de practică pentru anul I, Universitatea Babeş- Bolyai, Cluj-Napoca ,1996

Gal, D. (coordonator) - Neamţu, N. - Poledna, S. - Roth Szamoskozi, M. - Lucrări practice şi metode în asistenţa socială pentru anul I, Universitatea Babeş- Bolyai, Cluj-Napoca ,1997

Gal, D. (coordonator) – Poledna, S. - Caiet de practică pentru anul II, Universitatea Babeş- Bolyai, Cluj-Napoca ,1996

Gal, D. (coordonator), Poledna, S. - Lucrări practice şi metode în asistenţa socială pentru anul II, Universitatea Babeş- Bolyai, Cluj-Napoca , 1997

Gal, D. (coordonator) - Baciu, C. - Roth Szamoskozi, M. - Caiet de practică pentru anii III şi IV, 1996

Gal, D. (coordonator) - Poledna, S. - Baciu, C. - Băican, E. - Moisă, F. - Roth Szamoskozi, M. - Lucrări practice şi metode în asistenţa socială pentru anuii III şi IV, Universitatea Babeş- Bolyai, Cluj-Napoca , 1997


Proiecte coordonate

Proiectul Aspecte ale calităţii vieţii vârstnicilor în Republica Moldova, derulat prin Observatorul Social, în colaborare cu Universitatea de Medicină din Chişinău, Republica Moldova, coordonator pentru partea română, 2001

Proiectul « Să-i înţelegem şi să-i sprijinim pe vârstnici », realizat de Obserbatorul Social, Cluj în colaborare cu Universitatea Babeş – Bolyai, şi Fundaţia pentru Îngrijirea Vârstnicului, finanţat de Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate, Bucureşti, 1999-2000


Participări la diverse evenimente de profil

2004, noiembrie, Congresul Federaţiei Naţionale a Asistenţilor Sociali din România, Cluj-Napoca

2004, mai, Coferinţa nationala de sociologie si asistenta sociala « Romania Sociala », Cluj-Napoca

2003, 19-21 septembrie, Conferinţa Internaţională de Psihodramă, « Viaţa E o scenă », Cluj-Napoca, organizatori : Psychodrama Institut fur Europa, Societatea de Psihodramă « J. L. Moreno »

2003, 11-13 septembrie, Congresul Federaţiei Naţionale a Asistenţilor Sociali din România şi Congresul Asociaţiei Române de Sociologie, Oradea

2000, Conferinţa Naţională de Sociologie, Bucureşti, « Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie »


Experienţă profesională adiţională

2003, 2004 septembrie, formator în cadrul Programului Eurodir, România, Formarea directorilor de servicii sociale

2003, martie, participare la săptămâna Internaţională NUFFIC PASSAGE- HOGESCHOOL WINDESHEIM, Zwolle, Olanda

2002-2004, colaborator în cadrul Programului Eurochild

2001, obţinerea titlului de terapeut/formator psihodramatician, în cadrul Psychodrama Institut fur Europa, Hannover, Germania


Membră a

Asociaţiei Romane Pentru Promovarea Asistenţei Sociale, Bucurerşti

Societăţii Române de Sociologie, Bucureşti

Psychodrama Institut fur Europa, Hannover, Germania

Societăţii de Psihodramă J.L. Moreno, Cluj-Napoca

Observatorului Social,Cluj-Napoca - preşedinte în perioada 1998-2000

Fundaţiei pentru Îngrijirea Vârstnicului, Cluj
Last Updated on Tuesday, 04 January 2011 13:01