Facultate
Caută
Close this search box.

Comunicare, societate şi mass media

Programul oferă studenţilor o pregătire teoretică şi practică aprofundată, concretizată în transmiterea unor competenţe instrumental-aplicative utile atât din perspectiva inserţiei pe piaţa muncii, cât şi pentru dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică în vederea înscrierii în treapta următoare de pregătire
DescriereObiectiveDiscipline de studiuCondiţii de admitereContact

Programul oferă  studenţilor o pregătire teoretică şi practică aprofundată, concretizată în transmiterea unor competenţe instrumental-aplicative utile atât din perspectiva inserţiei pe piaţa muncii, cât şi pentru dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică în vederea înscrierii în treapta următoare de pregătire – studiile doctorale – pentru a urma cu succes o carieră academică, în unităţile de învăţământ superior sau în cele de cercetare. Studenţii se  familiarizează cu cele mai reprezentative teorii contemporane, precum şi cu schimbările de paradigme intervenite în ultimii ani în analiza comunicării şi mass media. La absolvire, studenţii cunosc principalele concepte, teorii şi modele generale privind structura şi dinamica procesului comunicaţional în diverse contexte sectoriale (comunicare în grupuri mici versus comunicare publică şi de masă, campanii de comunicare, comunicare publicitară sau politică, relaţii publice, etc). De asemenea ei au formată capacitatea de a utiliza diversele metode cantitative şi calitative în studierea mijloacelor, conţinuturilor şi consecinţelor comunicării sociale şi a relaţionării cu publicul, au abilităţi şi competenţe practice de cercetare, evaluare şi intervenţie în domeniul comunicării publice a diferitelor organizaţii.

SEMESTRUL 1

Teorii ale comunicării
Metode de cercetare a comunicării şi mass-media (engleză) Research methods in communication and media studies
Fundamentele publicității
Procese de comunicare si strategii decizionale in grupuri

SEMESTRUL 2

Relaţii publice şi comunicare politică
Impactul social al tehnologiilor informaţiei şi al comunicării mediate tehnologică
Comunicare strategică
Metode de măsurare a audienței
Methods of audience measurement

SEMESTRUL 3

Metodologia analizei datelor: tehnici de data mining
Curs opţional 1
Curs opţional 2
Practică profesională

SEMESTRUL 4

Campanii de imagine și publicitate
Curs opţional  3
Stagiu de cercetare bibliografică și de aprofundare a principiilor de etică și integritate academică
Stagiu de cercetare empirică în vederea elaborării disertației

Pe parcursul  celor 4 semestre se aleg în total 3 discipline opţionale generale și de specialitate. Acestea pot fi selectate dintre cele nominalizate în planul de învățământ.

Admiterea studenţilor – Criterii de selecţie:

  • Media generală la examenul de licenţă – 60% din nota finală
  • Proiect de cercetare sau sinteza lucrării de licență şi Scrisoare de motivație – 40% din nota finală

Înscrierea candidaţilor între: 11-17 iulie 2018
Anunţarea rezultatelor concursului 20 iulie 2018

Persoană de contact: prof. univ. dr. Dan Chiribucă
Director/responsabil al programului de masterat

Distribuie

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială