Comunicare, societate şi mass-media

 

DescriereCariereDiscipline de studiuCondiţii de admitereContact

Programul oferă  studenţilor o pregătire teoretică şi practică aprofundată, concretizată în transmiterea unor competenţe instrumental-aplicative utile atât din perspectiva inserţiei pe piaţa muncii, cât şi pentru dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică în vederea înscrierii în treapta următoare de pregătire – studiile doctorale – pentru a urma cu succes o carieră academică, în unităţile de învăţământ superior sau în cele de cercetare. Studenţii se  familiarizează cu cele mai reprezentative teorii contemporane, precum şi cu schimbările de paradigme intervenite în ultimii ani în analiza comunicării şi mass media. La absolvire, studenţii cunosc principalele concepte, teorii şi modele generale privind structura şi dinamica procesului comunicaţional în diverse contexte sectoriale (comunicare în grupuri mici versus comunicare publică şi de masă, campanii de comunicare, comunicare publicitară sau politică, relaţii publice, etc). De asemenea ei au formată capacitatea de a utiliza diversele metode cantitative şi calitative în studierea mijloacelor, conţinuturilor şi consecinţelor comunicării sociale şi a relaţionării cu publicul, au abilităţi şi competenţe practice de cercetare, evaluare şi intervenţie în domeniul comunicării publice a diferitelor organizaţii.

Ocupații posibile COR:

Sociolog; Asistent de cercetare în sociologie; Asistent de cercetare în ştiinţe sociale; Analist; Specialist cu funcţii administrative; Specialist cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice; Consilier instituţii publice; Purtător de cuvânt; Specialist în relaţii publice.

Admiterea studenţilor – Criterii de selecţie:

  • Media generală la examenul de licenţă – 60% din nota finală
  • Proiect de cercetare sau sinteza lucrării de licență şi Scrisoare de motivație – 40% din nota finală

 

Persoană de contact: prof. univ. dr. Dan Chiribucă
Director/responsabil al programului de masterat