S3: Dezvoltarea copilului: caracteristici şi mecanisme

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: PMU1521
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 3, Masteratul european în drepturile copiilor

Dorothea Ionescu
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

 

 1. Modele ale dezvoltării – dezvoltarea ca sistem dinamic
 2. Cunoaşterea mecanismelor dezvoltării şi interacţiunea cu copiii
 3. Metode avansate de observaţie şi analiză a dezvoltării
 4. Dezvoltare cerebrală în copilărie; interacţiune gene-mediu în dezvoltare
 5. Ontogeneza procesării informaţiei în copilărie (0-10 ani) (1)
 6. Ontogeneza procesării informaţiei în copilărie (0-10 ani) (2)
 7. Ontogeneza procesării informaţiei în copilărie (0-10 ani) (3)
 8. Dezvoltarea emoţională (1)
 9. Dezvoltarea emoţională (2)
 10. Construirea sinelui şi relaţia cu evaluarea şcolară
 11. Ecologia socială a dezvoltării copilului: sistemele educaţionale
 12. Ecologia socială a dezvoltării copilului: sistemele familiale
 13. Impactul tehnologiei asupra dezvoltării; copiii şi comunităţile virtuale
 14. Promovarea competenţelor cognitive, emoţionale şi sociale la copii

 

Seminar

 

 1. Dezvoltarea ca sistem dinamic
 2. Re-evaluarea fenomenului de atenţie împărtăşită în copilăria timpurie – noi paradigme de cercetare
 3. Funcţii executive / control cognitiv în copilărie
 4. Dezvoltarea sociocognitivă şi Teoria Minţii (TOM)
 5. Temperament şi autoreglare
 6. Învăţarea din perspectiva interculturală
 7. Promovarea competențelor cognitive și socio-emoționale la copii: implicații pentru educație și pentru prevenția problemelor de internalizare şi externalizare

 

 

 1. Del Giudice, M. (2014). Middle Childhood: An Evolutionary-Developmental Synthesis. Child Development Perspectives, 8, 193-200
 2. Hutchinson, R. M., & Morton, J. B. (2015). It’s a matter of time: Reframing the development of cognitive control as a modification of the brain’s temporal dynamics. Dev. Cogn. Neurosci.
 3. Ionescu, T. (2011). Abordarea embodied cognition şi studiul dezvoltării cognitive. Revista de Psihologie, 57/4, 326-339.
 4. Leeson, C. (2008). In praise of reflective practice, în Willan, J., Parker-Ross, R., & Savage, J. (Eds.), Early Childhood Studies, LearningMatters, UK., p. 171-181.
 5. Rothbart, M. K., Sheese, B. E., Rueda, M. R., Posner, M. I. (2011). Developing Mechanisms of Self-Regulation in Early Life. Emotion Review, 3, 207-213.
 6. Rudasill, K. M., Gallagher, K. G., & White, J. M. (2010). Temperamental attention and activity, classroom emotional support, and academic achievement in third grade. Journal of School Psychology, 48, 113-134.
 7. Scerif, G. (2010). Attention trajectories, mechanisms and outcomes: at the interface between developing cognition and environment. Developmental Science, 13, 805-812.
 8. Smith, L. B., & Thelen, E. (2003). Development as a dynamic system. TRENDS in Cognitive Sciences, 7, 343-348.
 9. Smith, L. B., & Yu, C. (2008). Infants rapidly learn word-referent mappings via cross-situational statistics. Cognition, 106, 1558-1568.
 10. Yu, C., & Smith, L. B. (2013). Joint Attention without Gaze Following: Human Infants and Their Parents Coordinate Visual Attention to Objects through Eye-Hand Coordination. PLOSOne, 11, 1-10.

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 40% – evaluarea finală: examen scris (test de cunoştinţe şi rezolvare de probleme)
 • 20% – proiect individual

Criterii de evaluare:

 • demonstrarea înţelegerii cunoştinţelor acumulate şi a capacităţii de transfer a acestora
 • realizarea unui proiect pentru demonstrarea capacităţii de analiză critică a literaturii ştiinţifice şi de proiectare a unei cercetări proprii

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 20% – evaluare finală: examen scris (exerciţii aplicative)
 • 20% – evaluare pe parcurs: sarcini de seminar

Criterii de evaluare

 • demonstrarea înţelegerii cunoştinţelor acumulate şi a capacităţii de transfer a acestora
 • gradul de implicare în cadrul activităţilor de seminar prin răspunsul la întrebări și prin angajare în discuții

 

Obiective generale

 • Familiarizarea cu  cele mai recente paradigme şi constructe din literatura dedicată dezvoltării copilului, cu accent pe mecanismele dezvoltării

Obiective specifice

 • Cunoaşterea celor mai recente teorii şi modele ale dezvoltării copilului, precum şi a metodologiei avansate de analiză corespunzătoare acestora
 • Înţelegerea relevanţei particularităţilor de dezvoltare ale copilului pentru evaluarea, diagnoza şi intervenţia specifică psihologică, psihoeducaţională, vocaţională, etc.