Facultate
Caută
Close this search box.

Practică supervizată I

Informații utile

Număr de credite: 6

Cod:  AMR9011

Predare: lucrare practică 2h

Limba de predare: română

Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

Legislaţia şi sistemul de probaţiune din România. Roluri profesionale ale consilierului de probaţiune;

Activităţile şi metodologia serviciilor de probaţiune: Activitatea de probaţiune la instanţă ( în faza de urmărire penală, în faza de judecată, de executare a pedepsei). Referatul de evaluare  

Activitatea de supraveghere - cine se află în supraveghere, proceduri şi documente specifice;

Etapele procesului de supraveghere;

Evaluarea riscului de recidivă;

Activitatea de asistenţă şi consiliere; categorii de persoane asistate; rolul asistării şi consilierii;

Raportul control vs asistare, ambivalenţa de rol a consilierului de probaţiune

Evaluarea, procedurile şi documentele specifice activităţii de asistenţă şi consiliere;

Activitatea din penitenciar a consilierilor de probaţiune;

Asistarea victimelor anumitor infracţiuni comise cu violenţă ( L. 211/2004);

Modificari aduse de noul Cod penal în ce priveşte metodologia activităţii serviciilor de probaţiune;

Aplicaţii pe studii de caz.

Obseravrea activității consilierilor de probațiune și a specialiștilor din penitenciar.

Obseravrea activității consilierilor de probațiune și a specialiștilor din penitenciar.

 

Bibliografie

 

·        Dumitraşcu, L., Schiaucu, V., ( 2008). Supravegherea in comunitate. în Schiaucu V., Canton, R.,. Manual de probatiune(pg.156-191). Bucuresti, Euro Standard, p. 156-191

·        Durnescu, I. (2001). Activitatea consilierului de reintegrare socială şi supraveghere la instanţă. În I. Durnescu (edt.), Manualul consilierului de reintegrare socială si supraveghere (pg. 346-357). Craiova: Themis.

·        Durnescu, I., (coord.) (2011). Probaţiunea. Teorii, legislaţie şi practică, POLIROM cap.12 , p.271-274

·        Foucault, M., 1997, A supraveghea şi a pedepsi, (pg. 165-198;343-375) Editura Humanitas, Bucureşti

·        Ghedeon, R., Groza, D.,(2008). Asistarea persoanelor condamnate, în V. Schiaucu , & R. Canton, Manual de probaţiune (pg. 192-217). Bucureşti: Euro Standard.

·        Goffman , E., (2004). Aziluri, Polirom, cap. Despre carateristicile instituţiilor totale (p.13-104)

·        Păsărică, R., & Mitricuna, B. (2008). Colectare de date şi diagnoză. În V. Schiaucu , & R. Canton, Manual de probaţiune (pg. 316-328). Bucureşti: Euro Standard.

·        McNeill, Beyens, K., (2013) (eds). Offender Supervision in Europe, London:PalgraveMacmillan

·        Poledna., S., (2001). Probaţiunea în România. Politici, legislaţie, proceduri, Editura Presa Univer Poledna, S., (coord.), (2002). Modalităţi de intervenţie psihosocială în activitatea de probaţiune, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

·        Poledna, S. (2008). Valori, principii şi competenţe profesionale în probaţiune. În V. Schiaucu, & R. Canton, Manual de probaţiune (pg. 26-41). Bucureşti: Editura Euro Standard.

·         Rokkan,T. Phillips,J. Poledna, S.Lulei,M. Kensey,A. 2015. How was your day? Exploring a day in the life of probation workers across Europe using practice diaries, in European Journal of Probation, december , 7: 201-217.

·        Schiaucu V., Canton R. (coord.) (2008). Manual de probaţiune, Editura Euro Standard

·        Szabo A., (2009). Perspective ale dezvoltării instituţiei probaţiunii în România, Editura Universităţii din Bucureşti

            

Legislaţie

·        Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate

·        Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor ;

·        Legea 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune

·        Legea 286/2009 -Noul Cod Penal

·        Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

·        Legea 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

·        Hotărârea Guvernului nr.1079/2013 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune.

 

60% Colocviu


40% Reflectarea critică asupra experienței de învățare prin practică.

Obiectivul general al disciplinei:

-         Intelegerea specificului institutiei probatiunii (inclusiv cadrul legal și fundamentul legislativ) in cadrul sistemului de justitie din Romania;

-         Identificarea si observarea competentelor specifice necesare pentru desfasurarea fiecarei activitati , de catre consilierii de probatiune;

-         Formarea principalelor deprinderi practice pliate pe principalele activtăți de probațiune.

 

Obiectivele specifice:

-         Intelegerea specificului activitatilor proprii institutiei probatiunii; functiile fiecareia in raport cu scopul probatiunii;

-         Înțelegerea aspectelor de deontologie profesională specifice muncii de probațiune

 

Titular curs

Seminar

Program

Acest curs se studiază în următoarele programe:

Decorative judgement scale and gavel placed on desk in light lawyer office against window
Navigare rapidă

Discipline similare

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială