Facultate
Caută
Close this search box.

Examen de disertație – asistenţă socială

Ghidul pentru înscrierea la examenul de licență – sesiunea februarie 2024

Tematica

Teme pentru elaborarea lucrării de dizertație 

Coordonator: lector dr. Florina Pop

Date de contact: florina.pop@ubbcluj.ro

Politici sociale: saracie, somaj, angajare
Abandon scolar si politici sociale/educationale de prevenire a abandonului scolar
Integrarea sociala a tinerilor din medii defavorizate
Persoane de etnie roma, discriminare
Inegalitati de gen si violenta domestica

Coordonator: conf. dr. Cristina Baciu

Date de contact: cristina.baciu@ubbcluj.ro

Subiecte ce pot fi abordate in lucrarea de licenta/disertatie

Protectia drepturilor copilului: abuz, neglijare, dreptul la educatie, dreptul la sanatate/educatie pentru sanatate, plasamentul institutional (ex. UTF), divortul, familii vulnerabile, copii cu nevoi special si integrarea lor scolara si sociala, copii cu parinti plecati la munca in strainatate, preventia consumului de substante la copii si adolescenti etc.
Adoptie si plasament familial: asistenta maternala, plasamentul in regim de urgenta, cauze ale plasarii copiilor in institutii/familii, profilul asistentului maternal, profilul copilului greu adoptabil, pregatirea adolescentilor si tinerilor din plasament pentru viata independenta etc.
Asistarea somerilor, asistenta sociala a familiilor multiproblema, beneficiari de VMG, persoane fara adapost etc.

Coordonator: conf. dr. Mihai Iovu

Date de contact: mihai.iovu@ubbcluj.ro

Tematici generale licente:

Abuzul si neglijarea copilului in familie
Neglijarea educationala
Bullying
Sanatate mentala persoane adulte (fara tulburarile de adictie)
Tematici generale master:

Drepturile si bunastarea copilului (particularizat pe un drept anume)
Probleme de sananate mentala in spatiul carceral
Provocari actuale ale sectorului non-profit
Competente ale absolventilor

Coordonator: prof. dr. Maria-Carmen Pantea

Date de contact: maria.pantea@ubbcluj.ro

Teme propuse pentru coordonare licenta si masterat:

Migratie si familii transnationale
Asistenta si integrarea refugiatilor si a cetatenilor din tari terte
Somaj si măsuri active de ocupare a forței de muncă
Politici publice in domeniul muncii si al tineretului la nivel national si European
Organizarea proceselor de consultare publica
Economie sociala
Incluziunea sociala a romilor
Tineri care nu sunt in educatie, munca sau training
Managementul voluntarilor

Coordonator: conf. dr. Sorina Poledna

Date de contact: sorina.poledna@ubbcluj.ro

Tematica licenta

Prevenirea riscului de abandon scolar prin intervenții de asistență socială
Mame minore
Rolul matern- perspective și valori cu privire la bunăstarea copiilor
Rolul asistentei sociale in cazurile de bullying din mediul scolar.
Reintegrarea socio-profesionala a victimelor traficului de persoane
Școlaraizarea ca factor de risc infracțional, la minorii aflati in supravegherea SP.
Prevenirea conflictelor in mediul școlar
Asistenta socială pentru adolescenți cu comportament agresiv
Prevenție si intervenție in cazurile de bullying
Familia între factor de risc si factor protectiv, în cazul persoanelor aflate in supravegherea Serviciului de probațiune.
Perceptia detinutilor asupra importantei vizitelor din partea familiei.
Rolul familiei în pregatirea pentru liberare a deținuților
Rolul asistentului din penitenciar
Programe de interventie de asistenta socială in penitenciar
Metoda consilierii utilizata in munca de probațiune
Managementul de caz in asistenta socială
Managementul de caz in probațiune
Prevenirea traficului de persoane prin servicii, măsuri și programe specifice asistenței sociale
Dimensiuni comune in munca asistentului social si a consilierului de probațiune
Presiunea grupului de egali ca factor de risc infracțional
Factori de risc si factori protectivi ai comportamentului infracțional, din mediul familial
Rolul și activitatea asistentului social în Unitatea de Primiri Urgențe
Încadrarea tinerilor pe piața muncii
Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului
Dezvoltarea deprinderilor de viata independenta in cazul tinerilor care părăsesc sistemul de protectia a copilului
Nevoi ale tinerilor care părăsesc sistemul de protectia a copilului
Consilierea tinerilor care părăsesc sistemul de protectia a copilului
Valori, teorii si metode comune probațiunii si asistentei sociale
Integrarea instituțională a persoanelor vârstnice
Modalități de integrare socială a persoanelor cu dizabilități
Rolul asistentului social in integrarea socială a persoanelor cu probleme de sanătate minală
Tematica disertatie

Dimensiuni de rol comune asistentului social și consilierului de probațiune
Activitatea de consiliere desfășurată în cadrul serviciilor de probațiune pentru reintegrarea socială a infractorilor condamnați la o pedeapsă neprivativă de libertate
Colaborarea dintre asistentul social din penitenciar și consilierul de probatiune
Atitudinea mediatorilor cu privire la rolul deprinderilor de comunicare în mediere
Rolul suportiv al familiei in perioada detenției si in pregătirea pentru liberare
Dimensiuni ale funcționarii familiei in evaluarea riscului de recidivă
Deficitul educațional ca factor de risc infracțional
Indeplinirea rolurilor parentale -o perspectiva a persoanelor sanctionate penal privativ de libertate
Evaluarea atitudinii comunitații fata de șansle de reintegrare socială a ex-deținuților
Atitudinea angajatorilor față de persoanele sanctionate penal neprivativ de libertate
Percepția asupra muncii in folosul comunității a persoanelor supravegheate, a consilierilor de probatiune si a mb-lor comunității.
Atitudinea angajatorilor față de ex-deținuți
Pregătirea pentru liberare a femeilor private de libertate
Supravegherea si asistarea minorilor cu istoric de consum de substante,aflați in probațiune
Evaluarea riscului de recidivă in activitatea serviciului de probațiune
Munca in folosul comunității, o analiză din perspectiva justiției restaurative
Colaborarea consilierului de probatiune cu familia minorului aflat in supraveghere
Masurile educative- componenta de asistare
Evaluarea –rolul ei in munca de probatiune conf noilor Coduri
Raportul supraveghere- asistare conf noilor Coduri
Mediul de viata ca factor de risc infracțional
Paradigma desistarii aplicată în interventiile reabilitative pentru reducerea riscului de recidivă a deținuților
Paradigma desistarii aplicată în interventiile reabilitative pentru reducerea riscului de recidivă a persoanelor aflate in supravegherea serviciilor de probațiune
Colaborarea cu comunitatea in activitatea de probatiune
Consilierul de probatiune manager de caz
Relatia profesionala în probatiune; asemănări și depsebiri față de cea din asistența socială
Risc-Nevoi-Responsivitate și Modelul Vieții Bune- modele de reabilitare aplicabilitate in munca de probațiune din România
Individualizarea supravegherii persoanelor aflate in probatiune; comparație minori-majori
Supravegherea și asistarea minorilor consumatori de droguri
Colaborarea cu familia in supravegerea minorului de catre consilierul de probațiune manager de caz.
Supravegherea în cadrul serviciilor de probațiune, a persoanelor condamnate (majori) consumatoare abuzive de alcool
Specificul supravegherii si asistarii de către serviciile de probațiune a persoanelor consumatoare de droguri
Evaluarea riscului de recidivă în activitatea de probatiune
Motivatia pentru schimbare – evaluare si stategii de dezvoltare a motivatiei pentru schimbarea in supravegherea persoanelor aflate in probatiune
Saracia ca factor de risc infractional-o analiza comparativa pe grupe de varsta si tipuri de infractiuni.
Propunerile făcute de cp in rapoarte/referate de evaluare -perspectiva consilierilor deprobatiune si a judecătorilor
Supravegherea și asistarea minorilor consumatori de alcool.
Relația dintre familie, imaginea de sine și comportament delincvent. O analiză din perspectiva teoriei asocierii diferențiale și a teoriei controlului social.
”O zi cu tata”, analiza perceptiei detinutilor și a practicienilor, cu privire la acest program de asistență socială.
Evaluarea unui program de interventie de asistenta socială in vederea pregatirii pentru liberare a deținuților
Educația ca factor de risc infracțional, comparație persoane aflate in supraveghere si deținuți (tineri 28-21 ani).
Percepția cu privire la mediere in randul lucrătorilor /specialistilor din spațiul justitiei (avocați, magistrași, polițiști, studenți la drep, sociologie și as socială)
Reflectarea în mass media a fenomenului infracțional
Colaborarea consilierului de probațiune cu familia pers. supravegheate
Evaluarea percepției mb comunității (elevi și studenți asupra rolului pedepsei și a șanselor de reintegrare socială ale persoanelor care au comis infracțiuni).
Promovarea medierii în comunitate (studiu de caz școli/universități).
Mediererea conflictelor în mediul scolar

Coordonator: conf. univ. dr. Cristina Faludi

Date de contact: cristina.faludi@ubbcluj.ro

Teme propuse pentru lucrarea de licență

Problematica infecțiilor cu transmitere sexuală și a contracepției la adolescenți prin prisma unui studiu extensiv în liceele din Cluj-Napoca
Debutul vieții sexuale în rândul liceenilor din Cluj-Napoca: influența anturajului și a familiei asupra acestei decizii
Sarcina și avortul la adolescente: o comparație între liceele teoretice și profesionale din Cluj-Napoca
Atitudini și percepții asupra comportamentului sexual la vârsta adolescenței: o comparație între elevii dintr-un liceu teoretic și unul tehnologic din județul Neamț
Reducerea riscului de abandon școlar la copiii proveniți din familii dezavantajate dintr-o comună a județului Satu Mare
Rolul familiei în integrarea socială a adulților cu dizabilități intelectuale
Opinii asupra educației sexuale în rândul adolescenților: o comparație între un liceu din mediul urban și unul din mediul rural de pe raza județului Harghita
Reducerea singurătății sociale și emoționale în rândul vârstnicilor din orașul Zalău
Absenteismul parental ca determinant al comportamentelor deviante la liceenii dintr-un liceu tehnologic din județul Suceava
Percepții și cunoștințe despre boala Alzheimer în rândul pacienților dintr-un spital de boli psihice cronice
Prevenirea violenței în relațiile romantice ale adolescenților cu părinți încarcerați

Coordonator: conf. dr. Adina Rebeleanu

Date de contact: adina.rebeleanu@ubbcluj.ro

Tematici generale licenta:

Politici sociale. Masuri active si pasive de protectie sociala.
Strategii inclusive pentru persoanele vulnerabile (persoane cu disabilitati, persoane varstnice, tineri, familii, someri, etc)
Drept si legislatie in asistenta sociala.
Voluntariat in asistenta sociala.
Tematici generale disertatie:

Economia sociala si asistenta sociala
Masuri active de protectie sociala
Antreprenoriat si inovare sociala
Strategii inclusive si modele de interventie reabilitative
Medierea, ca alternativa de rezolvare a conflictelor

Coordonator: conf. dr. Paul Teodor Hărăguș

Date de contact: paul.haragus@ubbcluj.ro

Teme de licență:

Probleme ale vârstnicilor
Evaluări de programe sociale
Excluziunea socială a familiilor
Copii și tineri între școală, familie și digitalizare

Coordonator: conf. dr. Nicoleta Neamțu

Date de contact: nicoleta.neamtu@ubbcluj.ro

Tematici orientative pentru lucrările de licență/disertațiile de master

Evaluarea comparativă a eficacității/performanței/eficienței unor programe sociale/medico-sociale/socio-educative -la alegere: centre de zi (pentru copii sau vârstnici, persoane fără adăpost, etc), programe de îngrijire la domiciliu (pt vârstnici, persoane cu dizabilități, etc), centre rezidențiale (centru de plasament pt copii, centre maternale, centre de îngrijire și asistență pt vârstnici, centre rezidențiale pentru persoane fără adăpost, etc)
Supervizarea în asistență socială/serviciile sociale (cu diferite titluri mai specifice care se încadrează aici)
Analiza posturilor de asistent social sau în organizații furnizoare de servicii sociale sau combinat și cu Evaluarea performanțelor profesionale (2)
Managementul timpului și managementul stresului în organizațiile și instituțiile de asistență socială
Suprasolicitarea și epuizarea profesională a asistenților sociali, îngijirea de sine/auto-îngrijirea asistenților sociali
Strategii de rezolvare a conflictelor in organizații/managementul conflictelor
Satisfacția muncii și implicarea în munca de asistență socială
Asigurarea calității serviciilor sociale/Managementul calității în serviciile sociale – studii de caz
Diagnoză organizațională și managementul schimbării -studii de caz
Analiza unei comunități rurale si strategii de schimbare -studiu de caz
Alte tematici din aria mea de competență la propunerea studenților.

Coordonator: lector dr. Eugen Baican

Date de contact: eugen.baican@ubbcluj.ro

Domenii tematice in conducere teze de licenta/disertatii masterale.:

Preventie, terapie si reabilitare in adictii.
(Cateva teme definite: – Consumul si dependenta de alcool si droguri si violenta domestica;- Terapia prin aventura si invatarea experientiala in terapia adictiilor si in abordarea sociopatiilor/delincventei juvenile;- Impactul alcoolismului parintilor asupra copiilor;- Preventia consumului si dependentei de droguri la copii si adolescenti)

Psihosociologia sanatatii si bolii si sanatatea publica.
(Cateva teme definite: – Campanie de informare, sensibilizare publica si lobby pentru imbunatatirea perceptiei publice si a politicilor si serviciilor pentru bolnavii cu Alzheimer si familiile lor; – Grup de suport si consiliere pentru membrii familiilor persoanelor cu dizabilitati intelectuale; – Terapie si socializare prin muzica si teatru pentru persoane cu dizabilitati intelectuale; – Integrarea si incluziunea bolnavului psihic in viata comunitara; – Ergoterapia si terapiile ocupationale pentru pacientii psihiatrici; – Discriminarea sociala si profesionala a bolnavului psihic, evaluare, informare si sensibilizare publica)

Comportament sexual si sanatatea reproducerii.
(Cateva teme definite: – Educatia sexuala si de sanatate a reproducerii pentru adolescentii liceeni; – Perceptii asupra contraceptiei si avortului in randul adolescentilor, evaluare, informare si sensibilizare; – Consumul de sex si pornografie pe internet si implicatii asupra relatiilor de cuplu)

Gerontologie sociala.
(Cateva teme definite: – Imbatranirea si batranetea in perspectiva unei vieti traita hedonic, respectiv ipohondru; – Servicii de ingrijire a vartnicilor cu autonomie pronuntat diminuata in Germania si Romania; – Grupuri de suport mutual, socializare si consiliere pentru varstnici)

Comportament adictiv si infractionalitate.
(Cateva teme definite: – Codependenta, dependenta de control si implicatiile de violenta si abuz; – Modelul psihosomatic in terapia si reabilitarea persoanelor cu adictie si sociopatii/delincventa juvenila)

Coordonator: lector dr. Adriana Teodorescu

Date de contact: adriana.teodorescu@ubblcluj.ro

Gerontologie socială și gerontologie narativă
Sociologia morții/death studies, death education
Sociologia maternității, eco-feminism, studii de gen
Discriminare, excluziune socială, moarte socială
Studii culturale (reprezentări ale muncii, copiilor, nașterii, comunicării, sinelui, alterității, naturii, în cultura populară)
Sociologie medicală (narațiuni sociale ale sănătății, bolii și îngrijirii celuilalt, hipermedicalizare/demedicalizare)
Sociologia comunicării, sociologie digitală

Coordonator: lect. dr. Viorela Telegdi Csetri

Date de contact: viorela.telegdi@ubbcluj.ro

Rolul familiei în protecția copiilor: responsabilități, riscuri, drepturi
A trăi în mod transnațional: copii și tinerii sub impactul migrației (ex. copii crescuți în străinătate; refugiați; copii cu părinți plecați la muncă în străinătate etc).
Copilul/tânărul minoritar provocările vieții într-un mediul multietnic
Participarea politică și socială copiilor/tinerilor (ex. participării copiilor în protecția copiilor; participării copiilor în mediul școlar etc)
Copii și tinerii în confruntând criza climatică. Relația lor cu mediul înconjurător

Coordonator: lector univ. Dávid-Kacsó Ágnes (2 locuri)

Date de contact: agnes.kacso@ubbcluj.ro

Programe de prevenire ale abuzului-violenţei asupra minorilor (în principal pt. copii şi părinţi)
Instituţii de protecţia copilului /adopţii
Incluziunea copiilor proveniţi din mediu defavorizat /copii romi
Factorii sociali ai incluziunii-succesului şcolar

Coordonator: conf. univ. dr. Berszán Lídia (2 locuri)

Date de contact: lidia.berszan@ubbcluj.ro

Asistenţa socială a vârstnicilor
Asistenta sociala a persoanelor cu dizabilitati

Coordonator: prof.univ. dr. Dégi Csaba László (1 loc)

Date de contact: laszlo.degi@ubbcluj.ro

Bolile tumorale
Consum de droguri
HIV / AIDS
LGBTQI

Coordonator: lectror univ. dr. László Éva (2 locuri)

Date de contact: eva.laszlo@ubbcluj.ro

Violenţă domestică/Violenţă, abuz, exploatare/Trafic de persoane
Munca cu grupurile
Probleme etice

Coordonator: conf. univ. dr. Antal Imola (3 locuri)

Date de contact: antal.imola@ubbcluj

Protecţia copilului
Sănătate mentală

Coordonator: conf. univ. dr. Szabó Béla (2 locuri)

Date de contact: bela.szabo@ubbcluj.ro

Dezvoltare comunitară
Asistență socială a somerilor
Politici și probleme sociale

Coordonator: conf. univ. dr. Müller-Fabian Andrea (1 loc)

Date de contact: andrea.muller@ubbcluj.ro

Asistenţa socială a familiei
Devianţă

Ghidul disertației

Regulamente

Barem

Înscriere și susținere

Perioada de înscriere la susținerea disertației este 12 – 15 februarie 2024.

Datele de susținere a disertațiilor:

  • Masterat european în drepturile copiilor: 22 februarie 2024, ora 16:00, sala 306
  • Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere: 21 februarie, ora 14:00, sala 306
  • Managementul serviciilor sociale: 22 februarie 2024, ora 14:00, sala 206
  • Asistenţă socială şi economie socială IF şi IFR:
  • Managementul serviciilor sociale în asistență socială (la Reșița): 19 februarie 2024 ora 16

Studenţii care au cont de MSO365 se loghează cu contul instituţional de student (adresa de mail prenume.nume@stud.ubbcluj.ro + parola).
Cei care nu au cont, pot să îşi genereze un cont alternativ. Vor primi pe e-mail parola de autentificare. Aceste conturi sunt valabile numai pentru această platformă (NU şi pentru susţinerea examenului de licenţă).
După autentificare se poate depune cererea de înscriere.
Pas 1: generarea cererii de înscriere
Pas 2: încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente:

  • cerere (generată la pas 1) – obligatoriu
  • copie certificat de naştere – obligatoriu
  • certificat lingvistic – în cazul în care nu este la facultate
  • dovada de plată – dacă este cazul
  • acte studii  (dacă nu sunt la secretariat actele de studiu atunci pot fi încărcate în aplicaţie într-un fişier .pdf

Pas 3: încărcarea lucrării de licenţă/master, declaraţia pe proprie răspundere, acordul coordonatorului ştiinţific

Documente scanate necesare pentru înscrierea la susţinerea disertaţiei

Navigare rapidă

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială