Facultate
Caută
Close this search box.

Examen de licenţă – asistenţă socială zi și IDD

Ghidul pentru înscrierea la examenul de licență – sesiunea februarie 2024

Tematica

Tematica probei 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale 

Introducere în asistența socială

1. Definiţia si caracterizarea asistenţei sociale şi a relaţiei de ajutor. Obiectivele, valorile, dileme etice şi deontologia muncii de asistenţă socială; roluri ale asistentului social. Exemplificare şi recunoaşterea acestora pe cazuistică concretă.

Bibliografie:
Alexiu, M (2011), „Valori şi faze ale acţiunii sociale”, în Neamţu, (coord.) Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, p.533 – 580
Miley, Krogsrud , O’Melia, M., DuBois, B (2006), Practica asistenţei sociale, Ed. Polirom, p.23-44, 77-104
Roth, , Rebeleanu, A. (2007), Asistenţa socială. Cadrul conceptual şi aplicaţii practice, Presa Universitară Clujeană, p.38-41, 50-52, 61-67, 105-121
Codul deontologic al profesiei de asistent social 1/2008, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 178/6 martie 2008
Roth, Rebeleanu. (2021), Introducere in asistenta sociala și deontologia profesiei, Suport de curs ID

Teorii şi metode în asistenţa socială

2. Identificarea barierelor verbale şi nonverbale ale comunicării în mesaje

Bibliografie:
Miley, Krogsrud M., O¢Melia, M., DuBois, B (2006), Practica asistenţei sociale, Ed. Polirom, p.191-222
Roth, M., Rebeleanu, A. (2007), Asistenţa socială. Cadrul conceptual şi aplicaţii practice, Presa Universitară Clujeană, p.129-164, 242-248

3.    Intervenţia în procesul de asistare. Planificarea intervenţiei şi etapele ei. Intervenţia directă, indirectă.

Bibliografie:
Hurubean, A. (2011), „Investigare şi intervenţie în asistenţa socială individuală” în Neamţu, (coord.), Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, p.503-532
Rebeleanu, A., Roth, M., Golea, N., (2008) „Planificarea intervenţiei în procesul de asistenţă socială”, în Roth, M. (coord.) Caiet de practică pentru studenţi asistenţi Modele şi recomandări pentru proiecte de intervenţie, Prea Universitară Clujeană, p.23-38
Rebeleanu A., (2016). “Plan de intervenţie în asistenţa socială”, in Enciclopedia asistentei sociale, Polirom, Editor: George Neamtu (coord), 2016, pp. 670-676

4.  Relaţia dintre problemă, scop şi sarcină. Exemplificarea stabilirii obiectivelor şi a sarcinilor in modelul centrării pe sarcină

Bibliografie:
Rebeleanu, A., (2008) „Centrarea pe sarcini”, în Roth, M. (coord.) Caiet de practică pentru studenţi asistenţi sociali. Modele şi recomandări pentru proiecte de intervenţie, Prea Universitară Clujeană, p.55-64

5. Observaţia (ce este metoda observatiei, rol, caracteristici ale observației științifice, fişa de observaţie).

Bibliografie:
Hurubean, , (2003): Construcţia metodologică a asistenţei sociale, în Neamţu,G. (coord.) Tratat de Asistenţă Socială Iaşi, Polirom, pg. 290-294;
Krogsrud, K., O’Melia, M., Du Bois, B. (2004): Practica Asistenţei Sociale, Iaşi, Polirom, pg 318-321;

6. Interviul în asistenţa socială (rol şi trăsături specifice); procesualitatea intervievării (faze, obiective şi deprinderi specifice, ghidul de interviu); tipuri de interviu: interviul centrat pe problemă şi narativ).

Bibliografie:
Hurubean, , (2003): Construcţia metodologică a asistenţei sociale, în Neamţu,G. (coord.) Tratat de Asistenţă Socială Iaşi, Polirom, p. 296-303
Krogsrud, , O’Melia, M., Du Bois, B. (2004): Practica Asistenţei Sociale, Iaşi, Polirom, p. 192-222
Poledna, , A. Rebeleanu, 2011, Teorii şi practici în asistenţa socială Suport de curs, an II IDD

7. Studiul documentelor sociale (ce reprezinta studiul documentelor sociale, rol, clasificarea documentelor sociale, fişa de analiză).

 Bibliografie:
Hurubean, A., (2003): Construcţia metodologică a asistenţei sociale, în Neamţu,G. (coord.) Tratat de Asistenţă Socială Iaşi, Polirom, p. 294-296
Poledna, A. Rebeleanu,(2013), Teorii şi practici în asistenţa socială Suport de curs, an II IDD

8. Ancheta socială (def. anchetei sociale, rol, caracteristici).

Bibliografie:
Krogsrud, , O’Melia, M., Du Bois, B. (2004): Practica Asistenţei Sociale, Iaşi,Polirom, p. 306-207
Poledna, , A. Rebeleanu, (2013), Teorii şi practici în asistenţa socială Suport de curs, an II IDD

Metode de asistenţă socială.Consilierea individului şi familliei

9. Evaluarea familiei:

 • Evaluarea în asistenţa socială a familiei (ce este evaluarea, natura, conţinutul şi rolul evaluării);
 • Abordări teoretico-metodologice folosite în evaluare (sistemică/contribuţia lui Pincus şi A. Minahan, ecologico-sistemică, „problem-solving”, perspectiva dezvoltării/stadiile ciclului de viaţă al familiei);
 • Modele de evaluare a familiei (Mc Master, procesual, structural) ;
 • Dimensiuni ale evaluării funcţionării familiei
 • Metode de evaluare a individului şi a familiei (observaţia, interviul, studiul documentelor, ancheta socială) şi instrumente de evaluare (ecoharta, genograma) utilizate în practica de asistare socială la nivel micro-social;
Bibliografie:
Hurubean, , (2003): Construcţia metodologică a asistenţei sociale, în Neamţu,G. (coord.) Tratat de Asistenţă Socială Iaşi, Polirom, p. 290-303
Payne, (2011) : Teoria modernă a asistenţei sociale, Iaşi , Polirom, p. 163-183
Roth,  Rebeleanu, A.,(2007): Asistenta Sociala.Cadru conceptual si aplicatii practice. Cluj, Presa Universitara Clujeana. pg 165-171
Poledna, (2013): Metode de asistenţă socială: persoana individuală şi familia, Suport de curs, an. II IDD

10. Consilierea – metodă în asistenţa socială: specificul consilierii în asistenţa socială, modele teoretice în consiliere, relaţia de consiliere, atribute profesionale ale consilierului, forme de consiliere, tehnici şi deprinderi de consiliere.

Bibliografie:
Krogsrud, K., O’Melia, M., Du Bois, B. (2004): Practica Asistenţei Sociale, Iaşi, Polirom, p. 177-182, 191-220 
Nelson–Jones, , (2009). Manual de Consiliere. Bucureşti, Editura TREI, p. 74-124
Roth, , Rebeleanu, A.,(2007): Asistenta Sociala. Cadru conceptual si aplicatii practice. Cluj, Presa Universitara Clujeana pg.199-209
Şoitu, ,T., (2012). Formarea viitorilor asistenţi sociali pentru activitatea de consiliere. în Dumitraşcu, H., (coord.) Consilierea în Asistenţa Socială, Iaşi, Polirom, p. 43-63 
Poledna, S., (2013). Metode de asistenţă socială: persoana individuală şi familia, Suport de curs, an. II IDD

Metode de asistență socială: grup

11. Definirea grupurilor. Tipuri de grupuri utilizate în asistenţa socială. Analiza comparativă a diferitelor tipuri de grupuri dupa diferite criterii: scop, efecte, membri de grup, competențe ale liderului de grup, aspecte controversate.

Bibliografie:
Neculau, A. (2007), Dinamica grupurilor și a echipei, Polirom, 27-30
De Visscher, P., Neculau, A. (2001), “Dinamica grupurilor: texte de bază”, Polirom, 592- 614
Zastrow, C.H. (2015). Social Work with Groups. A Comprehensive Worktext. Stamford: Cengage Learning, pp. 3-16.

12. Elemente de dinamica grupurilor: etape și procese în formarea grupurilor, roluri sarcină şi roluri de susţinere, teorii ale conducerii grupurilor, fundamentele puterii în grup, conformarea, competiţia şi cooperarea în grup, controversă și creativitate în grup, abordarea conflictelor în cadrul grupului, comportamente perturbatoare în grup.

 Bibliografie:
Neculau, Adrian, (2007), Dinamica grupurilor și a echipei, Polirom, 122-134, 184-204
De Visscher, P., Neculau, A. (2001). Dinamica grupurilor: texte de bază. Iași: Polirom, pp. 331-358.
Zastrow, C.H. (2015). Social Work with Groups. A Comprehensive Worktext. Stamford: Cengage Learning, pp. 84-101, 120-144.

13. Organizarea grupurilor, începerea şi derularea intervenţiei în grup.

Bibliografie:
De Visscher, P., Neculau, A. (2001). Dinamica grupurilor: texte de bază. Iași: Polirom, pp. 266-302.
Zastrow, C.H. (2015). Social Work with Groups. A Comprehensive Worktext. Stamford: Cengage Learning, pp. 104-116.

NOTE:

 1. La tematica indicată pentru subiectele 11, 12 și 13 se adaugă suportul de curs: Gal, D. (2013). Metode de grup în asistența socială. Suport de curs pentru învățământul la distanță, anul II.
 2. Sinteze și traduceri ale materialelor în limba engleză din bibliografia menționată la subiectele 11, 12 și 13 au fost puse la dispoziția studenților pe canalul cursului de Metode de Asistență socială: Grup de pe platforma Microsoft Teams.

Metode de asistenţă socială: dezvoltare comunitară

14. Perspectiva macrofuncţionalistă şi comportamentalistă cu privire la unitatea de bază a intervenţiilor în asistenţa socială; perspectiva lui Artur Koestler. Definirea comunităţilor. Modele de practica la nivelul comunităţii.

Bibliografie:
Baciu, C., 2008, Modele de interventie in comunitate, Presa Universitara Clujeana, p.5- 12; 24-44

15.  Intervenţia în comunitate.

Bibliografie:
Baciu, C., 2008, Modele de interventie in comunitate, Presa Universitara Clujeana, p. 45- 50; 62-92;

16. Modalităţi şi etape în luarea deciziilor în echipă. Procesul rezolvării de probleme.

Bibliografie:
Baciu, C., 2008, Modele de interventie in comunitate, Presa Universitara Clujeana, 55- 60; 108-119

17.  Promovarea proiectelor sociale comunitare cu ajutorul mass-media. Strângerea de fonduri.

Bibliografie:
Baciu, C., 2008, Modele de interventie in comunitate, Presa Universitara Clujeana, p. 97-101, 123-129

Notă: Pentru subiectele 14, 15, 16 și 17 ale tematicii de licență este necesară și consultarea materialului: Baciu, C. 2022, Metode de asistență socială: dezvoltare comunitară. Suport de curs, an III, IDD. disponibil și pe platforma Microsoft Teams a disciplinei.

Domenii

Teme pentru elaborarea lucrării de licență

Coordonator: lector dr. Florina Pop

Date de contact: florina.pop@ubbcluj.ro

 • Politici sociale: saracie, somaj, angajare
 • Abandon scolar si politici sociale/educationale de prevenire a abandonului școlar
 • Integrarea sociala a tinerilor din medii defavorizate
 • Persoane de etnie roma, discriminare
 • Inegalitati de gen si violenta domestica

Coordonator: conf. dr. Cristina Baciu

Date de contact: cristina.baciu@ubbcluj.ro

Subiecte ce pot fi abordate în lucrarea de licenţă/disertaţie

 • Protecţia drepturilor copilului: abuz, neglijare, dreptul la educatie, dreptul la sănătate/educaţie pentru sănătate, plasamentul instituţional (ex. UTF), divorţul, familii vulnerabile, copii cu nevoi special si integrarea lor scolara si sociala, copii cu parinti plecati la munca in strainatate, preventia consumului de substante la copii si adolescenti etc.
 • Adoptie si plasament familial: asistenta maternala, plasamentul in regim de urgenta, cauze ale plasarii copiilor in institutii/familii, profilul asistentului maternal, profilul copilului greu adoptabil, pregatirea adolescentilor si tinerilor din plasament pentru viata independenta etc.
 • Asistarea somerilor, asistenta sociala a familiilor multiproblema, beneficiari de VMG, persoane fara adapost etc.

Coordonator: conf. dr. Mihai Iovu

Date de contact: mihai.iovu@ubbcluj.ro

Tematici generale licente:

 • Abuzul si neglijarea copilului in familie
 • Neglijarea educationala
 • Bullying
 • Sanatate mentala persoane adulte (fara tulburarile de adictie)

Tematici generale master:

 • Drepturile si bunastarea copilului (particularizat pe un drept anume)
 • Probleme de sananate mentala in spatiul carceral
 • Provocari actuale ale sectorului non-profit
 • Competente ale absolventilor

Coordonator: conf. dr. Maria-Carmen Pantea

Date de contact: maria.pantea@ubbcluj.ro

Teme propuse pentru coordonare licenţă şi masterat:

 • Migratie si familii transnaţionale
 • Asistenta şi integrarea refugiaţilor şi a cetăţenilor din ţări terţe
 • Somaj şi măsuri active de ocupare a forței de muncă
 • Politici publice în domeniul muncii şi al tineretului la nivel naţional şi European
 • Organizarea proceselor de consultare publică
 • Economie socială
 • Incluziunea socială a romilor
 • Tineri care nu sunt în educaţie, muncă sau training
 • Managementul voluntarilor

Coordonator: conf. dr. Sorina Poledna

Date de contact: sorina.poledna@ubbcluj.ro

Tematica licenţă

 • Prevenirea riscului de abandon şcolar prin intervenții de asistență socială
 • Mame minore
 • Rolul matern- perspective și valori cu privire la bunăstarea copiilor
 • Rolul asistentei sociale in cazurile de bullying din mediul scolar.
 • Reintegrarea socio-profesionala a victimelor traficului de persoane
 • Școlaraizarea ca factor de risc infracțional, la minorii aflaţi în supravegherea SP.
 • Prevenirea conflictelor în mediul școlar
 • Asistenta socială pentru adolescenți cu comportament agresiv
 • Prevenție si intervenție în cazurile de bullying
 • Familia între factor de risc si factor protectiv, în cazul persoanelor aflate in supravegherea Serviciului de probațiune.
 • Percepţia deţinuţilor asupra importanţei vizitelor din partea familiei.
 • Rolul familiei în pregătirea pentru liberare a deținuților
 • Rolul asistentului din penitenciar
 • Programe de intervenţie de asistenţă socială în penitenciar
 • Metoda consilierii utilizata in munca de probațiune
 • Managementul de caz în asistenta socială
 • Managementul de caz în probațiune
 • Prevenirea traficului de persoane prin servicii, măsuri și programe specifice asistenței sociale
 • Dimensiuni comune în munca asistentului social si a consilierului de probațiune
 • Presiunea grupului de egali ca factor de risc infracțional
 • Factori de risc si factori protectivi ai comportamentului infracțional, din mediul familial
 • Rolul și activitatea asistentului social în Unitatea de Primiri Urgențe
 • Încadrarea tinerilor pe piața muncii
 • Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului
 • Dezvoltarea deprinderilor de viata independenta in cazul tinerilor care părăsesc sistemul de protectia a copilului
 • Nevoi ale tinerilor care părăsesc sistemul de protectia a copilului
 • Consilierea tinerilor care părăsesc sistemul de protectia a copilului
 • Valori, teorii si metode comune probațiunii si asistentei sociale
 • Integrarea instituțională a persoanelor vârstnice
 • Modalități de integrare socială a persoanelor cu dizabilități
 • Rolul asistentului social in integrarea socială a persoanelor cu probleme de sanătate minală

Tematica disertatie

 • Dimensiuni de rol comune asistentului social și consilierului de probațiune
 • Activitatea de consiliere desfășurată în cadrul serviciilor de probațiune pentru reintegrarea socială a infractorilor condamnați la o pedeapsă neprivativă de libertate
 • Colaborarea dintre asistentul social din penitenciar și consilierul de probatiune
 • Atitudinea mediatorilor cu privire la rolul deprinderilor de comunicare în mediere
 • Rolul suportiv al familiei in perioada detenției si in pregătirea pentru liberare
 • Dimensiuni ale funcționarii familiei in evaluarea riscului de recidivă
 • Deficitul educațional ca factor de risc infracțional
 • Indeplinirea rolurilor parentale -o perspectiva a persoanelor sanctionate penal privativ de libertate
 • Evaluarea atitudinii comunitații fata de șansle de reintegrare socială a ex-deținuților
 • Atitudinea angajatorilor față de persoanele sanctionate penal neprivativ de libertate
 • Percepția asupra muncii in folosul comunității a persoanelor supravegheate, a consilierilor de probatiune si a mb-lor comunității.
 • Atitudinea angajatorilor față de ex-deținuți
 • Pregătirea pentru liberare a femeilor private de libertate
 • Supravegherea si asistarea minorilor cu istoric de consum de substante,aflați in probațiune
 • Evaluarea riscului de recidivă in activitatea serviciului de probațiune
 • Munca in folosul comunității, o analiză din perspectiva justiției restaurative
 • Colaborarea consilierului de probatiune cu familia minorului aflat in supraveghere
 • Masurile educative- componenta de asistare
 • Evaluarea –rolul ei in munca de probatiune conf noilor Coduri
 • Raportul supraveghere- asistare conf noilor Coduri
 • Mediul de viata ca factor de risc infracțional
 • Paradigma desistarii aplicată în interventiile reabilitative pentru reducerea riscului de recidivă a deținuților
 • Paradigma desistarii aplicată în interventiile reabilitative pentru reducerea riscului de recidivă a persoanelor aflate in supravegherea serviciilor de probațiune
 • Colaborarea cu comunitatea in activitatea de probatiune
 • Consilierul de probatiune manager de caz
 • Relatia profesionala în probatiune; asemănări și depsebiri față de cea din asistența socială
 • Risc-Nevoi-Responsivitate și Modelul Vieții Bune- modele de reabilitare aplicabilitate in munca de probațiune din România
 • Individualizarea supravegherii persoanelor aflate in probatiune; comparație minori-majori
 • Supravegherea și asistarea minorilor consumatori de droguri
 • Colaborarea cu familia in supravegerea minorului de catre consilierul de probațiune manager de caz.
 • Supravegherea în cadrul serviciilor de probațiune, a persoanelor condamnate (majori) consumatoare abuzive de alcool
 • Specificul supravegherii si asistarii de către serviciile de probațiune a persoanelor consumatoare de droguri
 • Evaluarea riscului de recidivă în activitatea de probatiune
 • Motivatia pentru schimbare – evaluare si stategii de dezvoltare a motivatiei pentru schimbarea in supravegherea persoanelor aflate in probatiune
 • Saracia ca factor de risc infractional-o analiza comparativa pe grupe de varsta si tipuri de infractiuni.
 • Propunerile făcute de cp in rapoarte/referate de evaluare -perspectiva consilierilor deprobatiune si a judecătorilor
 • Supravegherea și asistarea minorilor consumatori  de alcool.
 • Relația dintre familie, imaginea de sine și comportament delincvent. O analiză din perspectiva teoriei asocierii diferențiale și a teoriei controlului social.
 • ”O zi cu tata”, analiza perceptiei detinutilor și a practicienilor, cu privire la acest program de asistență socială.
 • Evaluarea unui program de interventie de asistenta socială in vederea pregatirii pentru liberare a deținuților
 • Educația ca factor de risc infracțional, comparație persoane aflate in supraveghere  si deținuți (tineri 28-21 ani).
 • Percepția cu privire la mediere in randul lucrătorilor /specialistilor din spațiul justitiei (avocați, magistrași, polițiști, studenți la drep, sociologie și as socială)
 • Reflectarea în mass media a fenomenului infracțional
 • Colaborarea consilierului de probațiune cu familia pers. supravegheate
 • Evaluarea percepției mb comunității (elevi și studenți asupra rolului pedepsei și a șanselor de reintegrare socială ale persoanelor care au comis infracțiuni).
 • Promovarea medierii în comunitate (studiu de caz școli/universități).
 • Mediererea conflictelor în mediul scolar

Coordonator: lect. univ. dr. Cristina Faludi

Date de contact: cristina.faludi@ubbcluj.ro

Teme propuse pentru lucrarea de licență 

 • Problematica infecțiilor cu transmitere sexuală și a contracepției la adolescenți prin prisma unui studiu extensiv în liceele din Cluj-Napoca
 • Debutul vieții sexuale în rândul liceenilor din Cluj-Napoca: influența anturajului și a familiei asupra acestei decizii
 • Sarcina și avortul la adolescente: o comparație între liceele teoretice și profesionale din Cluj-Napoca
 • Atitudini și percepții asupra comportamentului sexual la vârsta adolescenței: o comparație între elevii dintr-un liceu teoretic și unul tehnologic din județul Neamț
 • Reducerea riscului de abandon școlar la copiii proveniți din familii dezavantajate dintr-o comună a județului Satu Mare
 • Rolul familiei în integrarea socială a adulților cu dizabilități intelectuale
 • Opinii asupra educației sexuale în rândul adolescenților: o comparație între un liceu din mediul urban și unul din mediul rural de pe raza județului Harghita
 • Reducerea singurătății sociale și emoționale în rândul vârstnicilor din orașul Zalău
 • Absenteismul parental ca determinant al comportamentelor deviante la liceenii dintr- un liceu tehnologic din județul Suceava
 • Percepții și cunoștințe despre boala Alzheimer în rândul pacienților dintr-un spital de boli psihice cronice
 • Prevenirea violenței în relațiile romantice ale adolescenților cu părinți încarcerați

Coordonator: conf. dr. Adina Rebeleanu

Date de contact: adina.rebeleanu@ubbcluj.ro

Tematici generale licenta:

 • Politici sociale. Masuri active si pasive de protectie sociala.
 • Strategii inclusive pentru persoanele vulnerabile (persoane cu disabilitati, persoane varstnice, tineri, familii, someri,  etc)
 • Drept si legislatie in asistenta sociala.
 • Voluntariat in asistenta sociala.

Tematici generale disertatie:

 • Economia sociala si asistenta sociala
 • Masuri active de protectie sociala
 • Antreprenoriat si inovare sociala

Coordonator: conf. dr. Paul Teodor Hărăguș

Date de contact: paul.haragus@ubbcluj.ro

Teme de licență:

 • Probleme ale vârstnicilor
 • Evaluări de programe sociale
 • Excluziunea socială a familiilor
 • Copii și tineri între școală, familie și digitalizare

Coordonator: conf. dr. Nicoleta Neamțu

Date de contact: nicoleta.neamtu@ubbcluj.ro

Lista temelor orientative pentru elaborarea lucrărilor de licență și a disertațiilor de master sub îndrumarea  conf. univ. dr. Nicoleta Neamțu, în anul universitar 2022-2023

E-mail de contact: nicoleta.neamtu@ubbcluj.ro 

 • Rolul sprijinului social în diverse relații familiale (se aleg specific cele de interes impreuna cu studentul).
 • Evaluarea funcționării sociale a persoanelor vârstnice (dimensiuni și instrumente).Studii de caz.
 • Evaluarea rezultatelor serviciilor de îngrijire a vârstnicilor (servicii de îngrijire la domiciliu sau centre de zi).
 • Impactul sprijinului social asupra sănătății/bunăstării subiective (fizice și/sau mintale) a persoanelor vârstnice.
 • Evaluarea rezultatelor serviciilor destinate persoanelor fără adăpost (centre sociale de urgență, etc).
 • Surse de stres, managementul stresului și prevenirea epuizării îngrijitorilor persoanelor vârstnice sau a asistenților personali
 • Managementul stresului și prevenirea epuizării asistenților sociali. Dezvoltarea unui plan de îmbunătățire a auto-îngrijirii (îngrijirii de sine) asistenților sociali.
 • Intervenții psihoeducative pentru îngrijitorii persoanelor vârstnice.
 • Intervenții de sprijin social pentru îngrijitorii persoanelor vârstnice.
 • Reducerea izolării și a depresiei la persoanele vârstnice prin intervenții de sprijin social.
 • Analiza posturilor de asistent social/ a funcționarilor publici cu atribuții de asistență socială
 • Evaluarea performanțelor profesionale a asistenților sociali/a funcționarilor publici cu atribuții de asistență socială
 • Evaluarea comparativă a eficacității/performanței/eficienței unor programe sociale/medico-sociale/socio-educative -la alegere: centre de zi (pentru copii sau vârstnici, persoane fără adăpost, etc), programe de îngrijire la domiciliu (pt vârstnici, persoane cu dizabilități, etc), centre rezidențiale (centru de plasament pt copii, centre maternale, centre de îngrijire și asistență pt vârstnici, centre rezidențiale pentru persoane fără adăpost, etc)
 • Diagnoză organizațională, strategii și tactici de intervenție/schimbare în organizații
 • Diagnosticarea/evaluarea rezilienției organizațiilor de asistență socială
 • Analiza unei comunități rurale, metode și strategii de schimbare

Coordonator: lect. dr. Eugen Baican

Date de contact: eugen.baican@ubbcluj.ro

Domenii tematice in conducere teze de licenta/disertatii masterale.:

 • Preventie, terapie si reabilitare in adictii.

(Cateva teme definite: – Consumul si dependenta de alcool si droguri si violenta domestica;- Terapia prin aventura si invatarea experientiala in terapia adictiilor si in abordarea sociopatiilor/delincventei juvenile;- Impactul alcoolismului parintilor asupra copiilor;- Preventia consumului si dependentei de droguri la copii si adolescenti)

 • Psihosociologia sanatatii si bolii si sanatatea publica.

(Cateva teme definite: – Campanie de informare, sensibilizare publica si lobby pentru imbunatatirea perceptiei publice si a politicilor si serviciilor pentru bolnavii cu Alzheimer si familiile lor; – Grup de suport si consiliere pentru membrii familiilor persoanelor cu dizabilitati intelectuale; – Terapie si socializare prin muzica si teatru pentru persoane cu dizabilitati intelectuale; – Integrarea si incluziunea bolnavului psihic in viata comunitara; – Ergoterapia si terapiile ocupationale pentru pacientii psihiatrici; – Discriminarea sociala si profesionala a bolnavului psihic, evaluare, informare si sensibilizare publica)

 • Comportament sexual si sanatatea reproducerii.

(Cateva teme definite: – Educatia sexuala si de sanatate a reproducerii pentru adolescentii liceeni; – Perceptii asupra contraceptiei si avortului in randul adolescentilor, evaluare, informare si sensibilizare; – Consumul de sex si pornografie pe internet si implicatii asupra relatiilor de cuplu)

 • Gerontologie sociala.

(Cateva teme definite: – Imbatranirea si batranetea in perspectiva unei vieti traita hedonic, respectiv ipohondru; – Servicii de ingrijire a vartnicilor cu autonomie pronuntat diminuata in Germania si Romania; – Grupuri de suport mutual, socializare si consiliere pentru varstnici)

 • Comportament adictiv si infractionalitate.

(Cateva teme definite: – Codependenta, dependenta de control si implicatiile de violenta si abuz; – Modelul psihosomatic in terapia si reabilitarea persoanelor cu adictie si sociopatii/delincventa juvenila)

Coordonator: lect. dr. Adriana Teodorescu

Date de contact: adriana.teodorescu@ubblcluj.ro

 • Gerontologie socială și gerontologie narativă
 • Sociologia morții/death studies, death education
 • Sociologia maternității, eco-feminism, studii de gen
 • Discriminare, excluziune socială, moarte socială
 • Studii culturale (reprezentări ale muncii, copiilor, nașterii, comunicării, sinelui, alterității, naturii, în cultura populară)
 • Sociologie medicală (narațiuni sociale ale sănătății, bolii și îngrijirii celuilalt, hipermedicalizare/demedicalizare)
 • Sociologia comunicării, sociologie digitală

Coordonator: lect. dr. Viorela Telegdi Csetri

Date de contact: viorela.telegdi@ubbcluj.ro

 • Rolul familiei în protecția copiilor: responsabilități, riscuri, drepturi
 • A trăi în mod transnațional: copii și tinerii sub impactul migrației (ex. copii crescuți în străinătate; refugiați; copii cu părinți plecați la muncă în străinătate etc).
 • Copilul/tânărul minoritar provocările vieții într-un mediul multietnic
 • Participarea politică și socială copiilor/tinerilor (ex. participării copiilor în protecția copiilor; participării copiilor în mediul școlar etc)
 • Copii și tinerii în confruntând criza climatică. Relația lor cu mediul înconjurător

Coordonator: Dávid Kacsó Ágnes (2 locuri)

Date de contact: agnes.kacso@ubbcluj.ro

 • Programe de prevenire ale abuzului-violenţei asupra minorilor (în principal pt. copii şi părinţi)
 • Instituţii de protecţia copilului /adopţii
 • Incluziunea copiilor proveniţi din mediu defavorizat /copii romi
 • Factorii sociali ai incluziunii-succesului şcolar

Coordonator: Berszán Lídia (2 locuri)

Date de contact: lidia.berszan@ubbcluj.ro

 • Asistenţa socială a vârstnicilor
 • Asistenta sociala a persoanelor cu dizabilitati

Dégi Csaba László (1 loc)

Date de contact: laszlo.degi@ubbcluj.ro

 • Bolile tumorale
 • Consum de droguri
 • HIV / AIDS
 • LGBTQI

László Éva (2 locuri)

Date de contact: eva.laszlo@ubbcluj.ro

 • Violenţă domestică/Violenţă, abuz, exploatare/Trafic de persoane
 • Munca cu grupurile
 • Probleme etice

Antal Imola (3 locuri)

Date de contact: antal.imola@ubbcluj

 • Protecţia copilului
 • Sănătate mentală

Szabó Béla (2 locuri)

Date de contact: bela.szabo@ubbcluj.ro

 • Dezvoltare comunitară
 • Asistență socială a somerilor
 • Politici și probleme sociale

Müller-Fabian Andrea (1 loc)

Date de contact: andrea.muller@ubbcluj.ro

 • Asistenţa socială a familiei
 • Devianţă

Ghid de licenţă

Barem

Înscriere

Înscrierea va avea loc în perioda  9 -14 februarie 2024 ( orele 0.00).

 1. Examen scris (evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate): 19 februarie, ora 10, amfiteatru 
 2. Susţinerea lucrării de diplomă: 21 februarie 2024 –  ora 10, sălile 317, 314 și 306 (la nevoie)
 3. Susţinerea lucrării de diplomă pentru specializarea Asistenţă Socială (la Reşiţa): 
  19 februarie 2024 ora 10 – proba I licență.

  20 februarie 2024 ora 10 – proba a II-a licență.

 

Aplicația pentru încărcarea dosarelor pentru înscrierea la LICENȚĂ și DISERTAȚIE

Studenţii care au cont de MSO365 se loghează cu contul instituţional de student (adresa de mail prenume.nume@stud.ubbcluj.ro + parola).
Cei care nu au cont, pot să îşi genereze un cont alternativ. Vor primi pe e-mail parola de autentificare. Aceste conturi sunt valabile numai pentru această platformă (NU şi pentru susţinerea examenului de licenţă).
După autentificare se poate depune cererea de înscriere.
Pas 1: generarea cererii de înscriere
Pas 2: încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente:

 • cerere (generată la pas 1) – obligatoriu
 • copie certificat de naştere – obligatoriu
 • certificat lingvistic – în cazul în care nu este la facultate
 • dovada de plată – dacă este cazul
 • acte studii  – se vor încărca în aplicaţie într-un fişier .pdf

Pas 3: încărcarea lucrării de licenţă/master, declaraţia pe proprie răspundere, acordul coordonatorului ştiinţific

Documente scanate necesare pentru înscrierea la examen

 • cerere tip de înscriere – se descarcă din platforma de înscriere (semnată);
 • diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (dacă nu sunt la facultate);a
 • certificatul de naştere;
 • cartea de identitate;
 • două fotografii 3cm/4cm
 • atestat de competenţă lingvistică, pentru absolvenţii din promoţiile anterioare (pentru promoţia 2021 atestatele sunt la facultate);
 • lucrarea de licenţă (în format .pdf);
 • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
Navigare rapidă

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială