Doctoral School of Sociology

DescriptionFacultyPhD studentsRegulationFormsAdmissionContact

The doctoral studies represent the third cycle of studies offered by Babeş-Bolyai University with the purpose of expanding knowledge through original scientific research. They allow the acquisition of a level 8 qualification according to The European Qualifications Framework and to The National Qualifications Framework. Doctoral School of Sociology functions withing the Faculty of Sociology and Social Work and offers doctoral program in Sociology.

The doctoral program is scheduled for a period of 3 years (6 semesters) and includes:

  • a training program based on advanced academic studies, carried out in a doctoral school and composed of activities performed in institutionalized study groups (30ECTS);
  • an individual program of scientific research/artistic creation;
  • public defense of 3 research reports in front of the advisory committee –
  • public defense of the doctoral thesis
  • fulfilling the national minimum standards established by CNATCDU through Anexa 25 a OMEN 5110/2018 in the area of Sociology

The curriculum for the 2022-2023 academic year includes 3 classes:

As per OMEN 3131/2018 the contents regarding ethics and academic integrity are included in the class Methodological and Ethical Foundations in Social Sciences.

Also, Babeș-Bolyai University supports and implements European Doctorate as an effort for internationalization and improving the quality of the doctoral programs. http://news.ubbcluj.ro/ubb-implementeaza-doctoratul-european/

Further information about the doctoral program may be accessed here: https://doctorat.ubbcluj.ro/eng/the-organization-of-the-doctoral-studies/

Activities in the doctoral program are carried by faculty members and affiliated staff with prestigious activity both nationally and internationally.

Habilitation is the process that certifies the right to coordinate PhD thesis in a specific field. The habilitation process is regulated by the UBB (https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/abilitarea/). Upon receiving the certificate form the Ministry of Education, the candidate addresses the doctoral school. In order to be accepted, he/she must comply to the requirements set in the UBB Decision no. 21244/23.10.2017.

Additional information regarding the habilitation process is here: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/abilitarea/

PhD coordinators

prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő (joint supervision)
prof. abil. dr. Chiribucă Dan
prof. abil. dr. Comșa Mircea
prof. abil. dr. Culic Irina
prof. abil. dr. Mureșan Cornelia (joint supervision)
prof. abil. dr. Pantea Maria Carmen
prof. dr. Roth Maria (în cotutelă)
prof. abil. dr. Veres Valér
prof. abil. dr. Dégi László Csaba
conf. abil. dr. Iovu Mihai-Bogdan

Council of studies

prof. dr. Dégi László Csaba (Doctoral School Director)
prof. dr. Valér Veres
conf. dr. Mihai-Bogdan Iovu
prof. dr. István Horváth
drd. Eleonora Dobre (Dincă)

Affiliate members

prof. dr. Bădescu Gabriel, prof. dr. Bălaș Delia, prof. dr. Benedek József, prof. dr. Horváth István, prof. dr. Hosu Ioan, prof. dr. Iluț Petru, prof. dr. Marian Cosmin, prof. dr. Opre Adrian, prof. dr. Popescu Livia, prof. dr. Rotariu Traian, prof. dr. Szentágotai Aurora, prof. dr. Vincze Enikő, conf. dr. Antal Imola, conf. dr. Baciu Cristina, conf. dr. Balogh Márton, conf. dr. Berszán Lidia, conf. dr. Gal Denizia, conf. dr. Hărăguș Paul Teodor, conf. dr. Lazăr Marius, conf. dr. Magyari Tivadar, conf. dr. Müller-Fábián Andrea, conf. dr. Neamțu Nicoleta, conf. dr. Rebeleanu Adina, conf. dr. Szabó Béla, conf. dr. Troc Gabriel, conf. dr. Ungvári-Zrinyi Imre, lect. dr. Csata Zsombor, lect. dr. Dávid-Kacsó Ágnes, lect. dr. Faludi Cristina, lect. dr. Gog Sorin, lect. dr. Goina Călin, lect. dr. Kiss Dénes, lect. dr. László Éva, lect. dr. Petrovici Norbert, lect. dr. Péter László, lect. dr. Pop Forina, lect. dr. Raț Cristina, lect. dr. Rusu Dan, lect. dr. Simionca Anca, CS II dr. Hărăguș Mihaela

The PhD program is normally structured for 3 years. If by the end of the doctoral program the PhD student does not defend the thesis he/she can extend the duration of the program for a maximum of 4 years (law 49/2013), with the agreement of the PhD coordinator. 
During the entre doctoral program, PhD students are active members of the doctoral school by involvement in teaching and research projects carried by the departments.
During 2022-2023 academic year we have 19 students enrolled:
•    4 in first year
•    5 in second year
•    10 in third year

Their research topics cover different areas:

Anul I
Name Coordonator Research topic
Koblicska Laura Julia Prof. dr. Chiribucă Dan Analiza relației profesionale beneficiar-consilier de probațiune în managementul de caz asupra desistării
Rațiu Mădălina Ioana Prof. dr. Chiribucă Dan  Îmbătrâniea și munca în sistemul de educație în România
Péter István Prof. dr. Valér Veres Plasarea studenților pe piața muncii în România – reducerea decalajului dintre mediul academic și piața muncii
Papp Olga Prof. dr. Csaba Dégi Mental Health Disorders, Workplace Loneliness and Behavioral Addictions

 

Anul II
Name Coordonator Research topic
Stânea Codruța Bianca Prof. dr. Maria Pantea Renegotiating Eastern queerness: Perspectives on social change back home of the Romanian LGBTQ+ diaspora
Varga Fernando Prof. dr. Maria Roth Accesul și traiectoria studenților romi în învățământul superior din România
Sogor Árpád Prof. dr. Valér Veres Vocația de preot și analiza traiectoriei carierei de preot protestant în Transilvania
Dincă (Dobre) Eleonora Casandra Prof. dr. Valér Veres Impactul schimbărilor demografice asupra managementului resurselor umane
Pataki Erika Prof. dr. Csaba Dégi Lung Cancer Patients – Comprehensive Approach in examination, Quality of Life in Hungary
Anul III
Name
Coordonator Research topic
Bálint Róbert Prof. dr. Veres Valér Schimbări organizaționale în Biserica Unitariană și în activitatea preoților
Bărbuță Alina Conf. dr. Iovu Mihai Educația_susținută de noile media: Influențe asupra procesului de învățare și a relațiilor sociale
Bîrsan-Marian Codruța Conf. dr. Iovu Mihai Incluziunea socio-educațională a copiilor cu CES în învățământul primar de masă
Cigoianu Diana Prof. dr. Chiribucă Dan The 21st century hattrick: political identity, social media and free speech
Harabagiu Miruna Prof. dr. Culic Irina Intermedierea muncii migrantelor de origine română în sectorul domestic Italian: muncă forțată și exploatare prin muncă
Mihai Daniel Prof. dr. Veres Valér Sărăcia extremă. Situația persoanelor fără adăpost din mediul urban și rural
Perneș Raluca Prof. dr. Culic Irina Reindustrializare, precarizare, dezvoltare: Cazul zonei Baia Mare
Solonean Dana Prof. dr. Culic Irina Reformele educației din România în post-comunism. Tendințe ideologice, acțiune și guvernanță
PhD students in the grace period
No. Date of enrollement Coordonator Research topic
1 1/Oct/2019 Conf. Univ. Dr. Mihai-Bogdan Iovu Capitalul Social și jocurile video
2 1/Oct/2019 Prof. Univ dr. Váler Veres Viața religioasă și integrarea socială în comunitatea de romi din Diosig
3 1/Oct/2019 Prof. Univ. Dr Comșa Mircea Diferențe de gen în productivitatea științifică sociologică. Analiză a publicațiilor sociologice, în context european și românesc
4 1/Oct/2019 Prof. Univ. Dr Albert – Lörincz Enikő Analiza resurselor copiilor aflați în centru de plasament din Transilvania
5 1/Oct/2019 Prof. Univ dr. Váler Veres Migration of the Romanian Roma. Effects on origin communities
6 1/Oct/2019 Prof. Univ. Dr Roth Maria Impactul metodelor colaborative asupra soluțiilor de intervenție socială
7 1/Oct/2019 Prof. Univ. Dr Roth Maria Influența factorilor sociali asupra succesului și motivației școlare la elevii de etnie romă
8 1/Oct/2019 Prof. Univ. Dr Chiribucă Dan Florentin Digitalizarea comunicării politice. O analiză sociologică a ultimelor campanii electorale
9 2/Oct/2017 Conf. Univ. Dr. Mihai-Bogdan Iovu Percepții și atitudini privind integrarea pe piața muncii a studenților de la asistență socială
10 1/Oct/2018 Prof. Univ. Dr Culic Irina Relații de muncă în România. Imaginarul statului român dupa 2011
11 1/Oct/2018 Prof. Univ. Dr Roth Maria Importanța și impactul centrelor de zi în prevenirea abandonului școlar la copiii din mediile defavorizate
13 1/Oct/2018 Prof. Univ. Dr Maria-Carmen Pantea Meanings of internship among graduates and companies’s representative. A qualitative inquiry in Romania
14 1/Oct/2018 Prof. Univ. Dr Chiribucă Dan Florentin Asistența socială școlară în contextul actual al profesiilor și ocupațiilor din România
15 2/Oct/2017 Prof. Univ. Dr Albert – Lörincz Enikő Terapia ocupațională pe care o aplică asistenții sociali din Ardeal
16 2/Oct/2017 Prof. Univ. Dr Maria-Carmen Pantea Training young people for work. An extended case analysis of vocational schools in Romania: actors and policies
17 2/Oct/2017 Prof. Univ dr. Váler Veres Schimbarea orientărilor valorice în rândul liceenilor
18 2/Oct/2017 Prof. Univ. Dr Roth Maria The impact of restorative practices on school inclusion of children belonging to marginalized groups
19 1/Oct/2016 Prof. Univ. Dr Comșa Mircea Forme de producere a cunoașterii în domeniul sociologiei. Continuități și congruențe
20 1/Oct/2016 Prof. Univ. Dr Chiribucă Dan Florentin Efectele sociale ale instituționalizării beneficiarilor din unitățile de asistență medico – socială
21 1/Oct/2016 Prof. Univ. Dr Roth Maria Parentingul în familiile de romi
22 1/Oct/2016 Prof . Univ. Dr. Mureșan Cornelia Divorțul parental și consecințele lui de lungă durată
23 1/Oct/2016 Conf. Univ. Dr. Mihai-Bogdan Iovu Experince of divorce and educational outcomes for Arab children in Israel
24 2/Oct/2017 Prof. Univ. Dr Roth Maria The relation between the socio-economic status and the achievement of pupils in highschool in the Triangle Area of Israel
25 1/Oct/2016 Prof. Univ. Dr Roth Maria Efectele mediului rezidenţial din cadrul sistemului de protecţie a copilului asupra integrării sociale a tinerilor postinstituţionalizati

 

Forms and templates from ISD can be found at the following link: https://doctorat.ubbcluj.ro/eng/forms/ 

The IDS site is a useful resource for students and researchers interested in the Ph.D. program at the Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca. It provides easy access to the forms needed to complete the Ph.D. program. The site provides the necessary forms for the enrollment process and for conducting doctoral studies. The site contains forms for the different stages of the Ph.D. program, such as admission registration, confirmation of enrollment in the program, submission of the Ph.D. thesis, application for enrollment for the Ph.D. defense, and many more.

Admission is organized by the Institute for Doctoral Studies. Information may be found at https://doctorat.ubbcluj.ro/eng/important-dates/.

prof. dr. Dégi László Csaba
Doctoral School of Sociology Director
laszlo.degi@ubbcluj.ro
dr. Veronica Savu
Doctoral School of Sociology Secretary
veronica.savu@ubbcluj.ro