Asistenţă socială

Semestrul I

ALR2101 Introducere în sociologie
ALR2105 Metode și tehnici de cercetare socială
PLR1061 Psihologie generală și a personalității
ALR2104 Introducere în asistența socială și deontologia profesiei
ALX0001 Curs opțional 1:

ALR1103: Introducere în antropologie
ALR2114: Etică
ALR2115: Comunicare în limba engleză
ALR1106: Metodologia elaborării lucrărilor ştiinţifice

* Limba străină 1

Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Spaniolă

YLU0011 Educație fizică 1

Semestrul II

ALR2201 Drept și legislație în asistența socială
ALR2202 Statistică socială și analiza computerizată a datelor
ALR2203 Teorii și metode în asistența socială (I)
ALR2204 Sistemul de asistență socială și practica de specialitate (I)
ALX0002 Curs opțional 2:

ALR3416: Probleme sociale în filosofia modernă şi contemporană
ALR1203: Micro şi macro economie
ALR2419: Terapii individuale şi intervenţie în criză

** Limba străină 2

Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Spaniolă

YLU0012 Educație fizică 2

Semestrul III

ALR2301 Metode de asistență socială (II): consilierea individului și familiei
ALR2302 Protecția copilului
ALR2303 Devianță și control social
PLR1069 Psihologia vârstelor
ALR2304 Practică de specialitate (II)
ALX0003 Curs opțional 3, 4:

ALR2312: Asistenţa socială a şomerilor
ALR2314: Comportament sexual şi sănătatea reproducerii
ALR2317: Voluntariat în asistenţa socială
ALR2319: Gerontologie socială
ALR2320: Scrierea şi gestionarea de proiecte
ALR2323: Supervizarea în asistenţa socială
ALR2418Metodologia serviciilor de probațiune

Semestrul IV

ALR2401 Metode de asistență socială (III): grup
ALR2402 Prevenție, terapie și reabilitare în adicții
ALR2403 Probleme sociale
ALR2404 Psihologie socială
ALR2407 Asistența socială în domeniul sănătății mintale
ALR2406 Practică de specialitate (III)
ALX0004 Curs opțional 5

ALR3601: Relaţii interetnice
ALR2412: Adopţie şi plasament familial
ALR2416: Reintegrarea infractorilor: strategii şi programe de asistenţă socială
ALR2418: Metodologia serviciilor de probaţiune
ALR2422: Managementul personalului în asistenţă socială
ALR2423: Designul şi practica cercetării şi intervenţiei în asistenţă socială
ALR2424: Comunicare creativă în asistenţa socială

ALM 2105: Asistență socială a persoanelor cu dizabilități 

Semestrul V

ALR2501 Asistență socială și consiliere în școli
ALR2502 Metode de asistență socială (IV): dezvoltare comunitară
ALR2503 Managementul serviciilor de asistență socială
ALR2504 Psihosociologia sănătății și sănătate publică
ALR2505 Politici sociale
ALR2506 Practică de specialitate (IV)
ALX0005 Curs opțional 6:

ALR2312: Asistenţa socială a şomerilor
ALR2314: Comportament sexual şi sănătatea reproducerii
ALR2317: Voluntariat în asistenţa socială
ALR2319: Gerontologie socială
ALR2320: Scrierea şi gestionarea de proiecte
ALR2323: Supervizarea în asistenţa socială

Semestrul VI

ALR2601 Asistența socială a persoanelor cu dizabilități
ALR2602 Asistența socială pentru vârsta a III-a
ALR2603 Proiectarea și analiza bazelor de date sociale
ALR2604 Practică de specialitate (V)
ALR2606 Specificul elaborării lucrării de licență în asistența socială
ALX0006 Curs opțional 7,8:

ALR3601: Relaţii interetnice
ALR2412: Adopţie şi plasament familial
ALR2416: Reintegrarea infractorilor: strategii şi programe de asistenţă socială
ALR2418: Metodologia serviciilor de probaţiune
ALR2422: Managementul personalului în asistenţă socială
ALR2423: Designul şi practica cercetării şi intervenţiei în asistenţă socială
ALR2424: Comunicare creativă în asistenţa socială