Antropologie

Semestrul I

ALR1101 Sociologie generală
ALR1102 Metode și tehnici de cercetare sociologică
ALR1103 Introducere în antropologie
ALX0001 Curs opțional complementar 1
ALX0002 Curs opțional complementar 2
* Limba străină 1

Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Spaniolă

YLU0011 Educație fizică 1

Semestrul II

ALR1201 Teorii sociologice moderne
ALR1202 Statistică socială și analiza datelor
ALR3201 Paradigme ale antropologiei socio-culturale
ALX0003 Curs opțional de specialitate 1
ALR1204 Practică profesională 1
** Limba străină 2

Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Spaniolă

YLU0012 Educație fizică 2

Semestrul III

ALR1301 Teorii sociologice contemporane
ALR1404 Socioantropologia familiei
ALR1304 Metode calitative de cercetare sociologică
ALR2404 Psihologie socială
ALR3319 Antropologie economică
ALX0004 Curs opțional de specialitate 2

Semestrul IV

ALR1403 Paradigme sociologice
ALR3301 Cercetare de teren și etnografică
ALR3401 Antropologie simbolică
ALX0005 Curs opțional de specialitate 3

ALR3415 Tranziţia şcoală-muncă şi mobilitatea pe piaţa muncii

ALX0005 Curs opțional de specialitate 4
ALX0005 Curs opțional de specialitate 5
ALR1405 Practică profesională 2

Semestrul V

ALR1501 Sociologie urbană
ALR1502 Sociologie rurală
ALR1503 Stratificare și mobilitate socială
ALX0006 Curs opțional de specialitate 6
ALX0006 Curs opțional de specialitate 7
ALX0006 Curs opțional de specialitate 8
ALR1504 Cercetare aplicată de specialitate

Semestrul VI

ALR3403 Antropologii contemporane
ALR3601 Relații interetnice
ALR1603 Istoria gândirii sociale din România
ALX0007 Curs opțional de specialitate 9

ALR3415 Tranziţia şcoală-muncă şi mobilitatea pe piaţa muncii

ALX0007 Curs opțional de specialitate 10
ALR4603 Cercetare aplicată în vederea licenței