Resurse umane

Semestrul I

ALR1101 Sociologie generală
ALR1102 Metode și tehnici de cercetare sociologică
ALR1104 Psihologie generală și educațională
ALX0001 Curs opțional de specialitate 1
ALX0002 Curs opțional complementar 1
* Limba străină 1

Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Spaniolă

YLU0011 Educație fizică 1

Semestrul II

ALR1201 Teorii sociologice moderne
ALR1202 Statistică socială și analiza datelor
ALX0003 Curs opțional  de specialitate 2
ALX0004 Curs opțional de specialitate 3
ALR1204 Practică profesională 1
** Limba străină 2

Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Spaniolă

YLU0012 Educație fizică 2

Semestrul III

ALR1301 Teorii sociologice contemporane
ALR4403 Analiza cantitativă a datelor cu aplicații pe calculator
ALR4302 Metode de testare și evaluare psihologică
ALR2404 Psihologie socială
ALR1304 Metode calitative de cercetare sociologică
ALX0005 Curs opțional de specialitate 4

Semestrul IV

ALR4402 Sociologia organizațiilor
ALR4401 Psihologia muncii și a personalului
ALR1302 Designul și practica cercetării sociologice aplicate
ALX0006 Curs opțional de specialitate 5

ALR3415 Tranziţia şcoală-muncă şi mobilitatea pe piaţa muncii

ALR1313 Cercetare de teren și etnografică

ALX0006 Curs opțional de specialitate 6
ALX0006 Curs opțional de specialitate 7
ALR1405 Practică profesională 2

Semestrul V

ALR4501 Dreptul muncii și protecției sociale
ALR4502 Managementul resurselor umane
ALR1503 Stratificare și mobilitate socială
ALR4503 Managementul muncii
ALX0007 Curs opțional de specialitate 8
ALX0007 Curs opțional de specialitate 9
ALR1504 Cercetare aplicată de specialitate

Semestrul VI

ALR4601 Consiliere și orientare în carieră
ALR1602 Sociologia comunicării și mass media
ALR1402 Demografie și sociologia populației
ALX0008 Curs opțional de specialitate 10

ALR3415 Tranziţia şcoală-muncă şi mobilitatea pe piaţa muncii

ALR1313 Cercetare de teren și etnografică

ALX0008 Curs opțional de specialitate 11
ALR4603 Cercetare aplicată în vederea licenței